Třída 8382 - Biopaliva

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 16559 (838200) - únor 2015

Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis

440 Kč

ČSN 83 8201 (838201) - srpen 2005

Tuhá alternativní paliva - Zpráva o vzájemném rozdílu mezi biologicky rozložitelnými a biogenními složkami tuhých alternativních paliv (TAP)

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-1 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky

570 Kč

ČSN EN ISO 17225-2 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 2: Tříděné dřevní pelety

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-3 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 3: Tříděné dřevní brikety

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-4 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Tříděná dřevní štěpka

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-5 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Tříděné palivové dřevo

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-6 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Tříděné nedřevní pelety

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-7 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 7: Tříděné nedřevní brikety

190 Kč

ČSN EN 15234-1 (838204) - září 2011

Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 15234-2 (838204) - srpen 2012

Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15234-3 (838204) - srpen 2012

Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 3: Dřevní brikety pro maloodběratele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15234-4 (838204) - srpen 2012

Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 4: Dřevní štěpka pro maloodběratele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15234-5 (838204) - srpen 2012

Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15234-6 (838204) - srpen 2012

Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20023 (838205) - prosinec 2019 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv - Bezpečná manipulace a skladování při použití dřevních pelet v obytných a jiných malých instalacích

550 Kč

ČSN EN ISO 20024 (838206) - září 2020

Tuhá biopaliva - Bezpečná manipulace a skladování tuhých biopaliv v komerčních a průmyslových instalacích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 18122 (838210) - červen 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu popela

190 Kč

ČSN EN ISO 18135 (838211) - březen 2019 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Vzorkování

550 Kč

ČSN EN ISO 21945 (838212) - říjen 2020

Tuhá biopaliva - Zjednodušená metoda vzorkování pro malé instalace

340 Kč

ČSN EN ISO 14780 (838213) - listopad 2017

Tuhá biopaliva - Příprava vzorku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

475 Kč

ČSN EN ISO 18125 (838214) - březen 2019 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

550 Kč

ČSN EN ISO 17828 (838215) - červenec 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení sypné hmotnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 16948 (838216) - leden 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku

230 Kč

ČSN EN ISO 16995 (838217) - červenec 2015

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě

190 Kč

ČSN EN ISO 18847 (838218) - duben 2017

Tuhá biopaliva - Stanovení hustoty částic pelet a briket

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17827-1 (838219) - říjen 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17827-2 (838219) - prosinec 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic neslisovaných paliv - Část 2: Metoda třídění vibračními síty s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15149-3 (838219) - srpen 2006

Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení - Část 3: Metoda třídění rotačním sítem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18134-1 (838220) - únor 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 18134-2 (838220) - září 2017 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 18134-3 (838220) - únor 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

190 Kč

ČSN EN ISO 17831-1 (838221) - červenec 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety

230 Kč

ČSN EN ISO 17831-2 (838221) - červenec 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety

190 Kč

ČSN EN ISO 18123 (838222) - červen 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny

230 Kč

ČSN EN ISO 16967 (838223) - listopad 2015

Tuhá biopaliva - Stanovení majoritních prvků - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na a Ti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16968 (838224) - listopad 2015

Tuhá biopaliva - Stanovení stopových prvků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.16t

250 Kč

ČSN EN ISO 16993 (838225) - leden 2017 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv

230 Kč

ČSN EN ISO 16994 (838226) - leden 2017 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru

230 Kč

ČSN EN ISO 21404 (838227) - listopad 2020

Tuhá biopaliva - Stanovení tavitelnosti popela

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 15370-1 (838227) - duben 2007

Tuhá biopaliva - Metoda pro stanovení teploty tání popela - Část 1: Metoda stanovení charakteristických teplot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč

ČSN EN ISO 17830 (838228) - listopad 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet

230 Kč

ČSN EN ISO 17829 (838229) - červen 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení délky a průměru pelet

190 Kč

ČSN EN ISO 18846 (838230) - duben 2017

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu jemných částic v množství pelet

190 Kč

ČSN EN ISO 19743 (838231) - leden 2018

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu těžkých cizorodých materiálů větších než 3,15 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20049-1 (838233) - listopad 2020

Tuhá biopaliva - Stanovení samozahřívání peletizovaných biopaliv - Část 1: Izotermická kalorimetrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16214-1 +A1 (838260) - červen 2020 nové vydání

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie

440 Kč

ČSN EN 16214-3 +A1 (838260) - duben 2018 aktuální vydání

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16214-4 +A1 (838260) - květen 2020 nové vydání

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16214-2 (838260) - srpen 2014

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance

350 Kč