ČSN EN ISO 18134-3 (838220) Nové vydání

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

ČSN EN ISO 18134-3 Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument popisuje metodu stanovení obsahu vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v sušárně. Metoda popsaná v tomto dokumentu je určena k použití pro všechna tuhá biopaliva. Obsah vody v tuhých biopalivech (v původním stavu) je vždy zaznamenán na stav celkové hmotnosti zkušebního vzorku (ve vlhkém stavu).
Jelikož biopaliva obsahující malé částice jsou velmi hydroskopická, bude se jejich obsah vody měnit se změnou vlhkosti v atmosféře. Proto se stanovuje obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor současně se stanovením jiných měřených vlastností (např. kalorické hodnoty, prchavé hořlaviny, kovů atd.).

Označení ČSN EN ISO 18134-3 (838220)
Katalogové číslo 518288
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 2023
Datum účinnosti 1. 12. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8596135182886
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 18134-3 (838220) z února 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 18134-1 (838220)
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Část 1: Referenční metoda

ČSN EN ISO 18134-2 (838220)
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda

foo