ČSN EN ISO 18134-3 (838220)

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

ČSN EN ISO 18134-3 Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část normy ISO 18134 popisuje metodu stanovení vody v analytickém zkušebním vzorku sušením vzorku v sušárně. Metoda je určena k používání pro analytické vzorky pro obecný rozbor připravené podle EN 14780. Metoda popsaná v této části normy ISO 18134 je použitelná pro všechna tuhá biopaliva. Obsah vody v tuhých biopalivech (původní stav) je vždy zaznamenán na stav celkové hmotnosti zkušebního vzorku (vlhký stav).
Jelikož biopaliva obsahující částice malých rozměrů jsou velmi hydroskopická, bude se jejich obsah vody mě-nit se změnou vlhkosti v atmosféře. Proto by měl být obsah vody ve zkušebním vzorku vždy stanovován současně například se stanovením spalného tepla, obsahu uhlíku nebo dusíku.

Označení ČSN EN ISO 18134-3 (838220)
Katalogové číslo 99341
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 2016
Datum účinnosti 1. 3. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963993416
Tato norma nahradila ČSN EN 14774-3 (838220) z dubna 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 18134-1 (838220)
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda

ČSN EN ISO 18134-2 (838220)
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda