ČSN EN ISO 14780 (838213)

Tuhá biopaliva - Příprava vzorku

ČSN EN ISO 14780 Tuhá biopaliva - Příprava vzorku
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 475 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma definuje metody pro redukci velikosti celkových vzorků (nebo dílčích vzorků) na laboratorní vzorky a laboratorních vzorků na podvzorky a analytické vzorky pro obecný rozbor a je použitelná pro tuhá biopaliva. Pro redukci vzorku využívá příhradové děliče vzorků, rotační děliče vzorků, lopaty a lopatky, střižní mlýn nebo drtič dřeva, sekyru, ruční pilu a síta. Norma obsahuje obecné postupy redukce vzorku, metody dělení vzorku za použití žlábkování, směšovacího pásu, dlouhé hromady, rotačního děliče, kuželování a kvartování. Dále obsahuje metody redukce hmotnosti laboratorních vzorků na podvzorky a analytické vzorky pro obecný rozbor, skladování a značení. Příloha A obsahuje hodnoty preciznosti. Příloha B obsahuje schéma přípravy vzorků pro jednorázovou dodávku a příloha C schéma přípravy vzorků pro nepřetržitou dodávku.

Označení ČSN EN ISO 14780 (838213)
Katalogové číslo 503597
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2017
Datum účinnosti 1. 12. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135035977
Změny a opravy A1 4.20t
Tato norma nahradila ČSN EN 14780 (838213) z prosince 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)