Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 8357 - Metody a přístroje pro měření plynných imisí

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
31832

ČSN 83 5707 (835707) - červen 1987

Ochrana ovzduší. Měření a hodnocení znečištění ovzduší automobilovou dopravou

340 Kč vč. DPH
31833

ČSN 83 5711 (835711) - červen 1983

Ochrana ovzduší. Měření imisí amoniaku indofenolovou metodou

190 Kč vč. DPH
15818

ČSN ISO 4221 (835712) - březen 1994

Kvalita ovzduší. Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého ve venkovním ovzduší. Thorinová spektrofotometrická metoda

190 Kč vč. DPH
94711

ČSN EN 14211 (835721) - únor 2014 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu dusičitého a oxidu dusnatého chemiluminiscencí

590 Kč vč. DPH
93374

ČSN EN 14212 (835722) - srpen 2013 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.14t


610 Kč vč. DPH
92391

ČSN EN 14625 (835723) - březen 2013 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení ozonu ultrafialovou spektrometrií

590 Kč vč. DPH
92392

ČSN EN 14626 (835724) - březen 2013 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého nedisperzní infračervenou spektrometrií

590 Kč vč. DPH
87620

ČSN EN 15852 (835730) - únor 2011

Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení celkové plynné rtuti

440 Kč vč. DPH
87621

ČSN EN 15853 (835731) - únor 2011

Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení depozice rtuti

350 Kč vč. DPH
99345

ČSN P CEN/TS 16868 (835732) - květen 2016

Kvalita ovzduší - Vzorkování a analýza pylových zrn a alergizujících spór plísní ve vzduchu - Objemová metoda podle Hirsta

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
501186

ČSN P CEN/TS 16976 (835733) - únor 2017

Venkovní ovzduší - Stanovení početní koncentrace částic ve venkovním ovzduší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
503673

ČSN EN 16450 (835735) - únor 2018

Kvalita ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10; PM2,5)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
93968

ČSN EN 16339 (835736) - prosinec 2013

Venkovní ovzduší - Metoda stanovení oxidu dusičitého s difuzním odběrem vzorku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
99426

ČSN P CEN/TS 16817-1 (835737) - květen 2016

Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 1: Vzorkování pylu pomocí pylového filtru (PMF) a vzorkovacího zařízení Sigma-2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
99427

ČSN P CEN/TS 16817-2 (835737) - květen 2016

Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 2: Vzorkování pylu pomocí včelstev

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
501171

ČSN EN 16789 (835738) - únor 2017

Kvalita ovzduší - Biomonitoring s použitím vyšších rostlin - Metoda standardizované expozice tabáku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
63826

ČSN EN ISO 16017-1 (835741) - leden 2002

Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí

350 Kč vč. DPH
69175

ČSN EN ISO 16017-2 (835741) - prosinec 2003

Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 2: Difúzní vzorkování

440 Kč vč. DPH
93948

ČSN EN 16253 (835770) - prosinec 2013

Kvalita ovzduší - Měření diferenční optickou absorpční spektroskopií (DOAS) v přízemní vrstvě atmosféry - Venkovní ovzduší a měření difuzních emisí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
67035

ČSN EN 13528-1 (835771) - květen 2003

Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Obecné požadavky

190 Kč vč. DPH
67036

ČSN EN 13528-2 (835771) - květen 2003

Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 2: Zvláštní požadavky a metody zkoušení

340 Kč vč. DPH
72963

ČSN EN 13528-3 (835771) - duben 2005 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody - Část 3: Pokyn pro výběr, použití a údržbu

440 Kč vč. DPH
74910

ČSN EN 14662-1 (835772) - leden 2006

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií

350 Kč vč. DPH
74921

ČSN EN 14662-2 (835772) - leden 2006

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 2: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií

350 Kč vč. DPH
99460

ČSN EN 14662-3 (835772) - květen 2016 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 3: Automatizovaný odběr vzorku sorpční trubicí s analýzou plynovou chromatografií na místě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
74909

ČSN EN 14662-4 (835772) - leden 2006

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 4: Difúzní vzorkování s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií

350 Kč vč. DPH
74919

ČSN EN 14662-5 (835772) - leden 2006

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 5: Difúzní vzorkování s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií

350 Kč vč. DPH
83190

ČSN EN 15483 (835775) - květen 2009

Kvalita okolního ovzduší - Atmosférická přízemní měření (FTIR spektroskopie)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH