ČSN EN 13528-2 (835771)

Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 2: Zvláštní požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 13528-2 Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 2: Zvláštní požadavky a metody zkoušení
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví specifické požadavky a zkušební metody pro difúzní vzorkovací systémy používané pro stanovení koncentrace plynů a par ve venkovním ovzduší za předepsaných laboratorních a terénních podmínek. Tyto požadavky se vztahují na všechny difúzní vzorkovací systémy bez ohledu na jejich fyzikální princip a proces řídící rychlost difúze a bez ohledu na povahu sorpčního procesu a analytického stanovení. Norma platí pro všechny fáze postupu stanovení včetně rozmístění, dopravy a uchovávání vzorku pokud jsou použity. Platí jak pro měřicí postupy s odděleným odběrem a analýzou vzorku, tak pro systémy s přímým odečtem měřené hodnoty. Norma dále určuje příslušné požadavky a zkušební metody určení nejistoty měření, které jsou nutné k prokázání shody s cíli jakosti údajů předepsanými pro použité metody v souladu se Směrnicí rady o hodnocení a řízení kvality ovzduší. Některé z těchto postupů mohou být využity jednou reprezentativní laboratoří, některé mohou být využity několika laboratořemi při mezilaboratorním posouzení a některé mohou být využity laboratoří zavádějící tuto metodu do praxe.
Rozsáhlá přílohová část uvádí postupy určení difúzního hmotnostního toku analytu, postup výpočtu expoziční hmotnostní koncentrace analytu a výpočet jednotlivých složek kombinované standardní nejistoty.

Označení ČSN EN 13528-2 (835771)
Katalogové číslo 67036
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2003
Datum účinnosti 1. 6. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963670362
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13528-1 (835771)
Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 13528-3 (835771)
Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody - Část 3: Pokyn pro výběr, použití a údržbu