ČSN EN 13528-3 (835771) Aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody - Část 3: Pokyn pro výběr, použití a údržbu

ČSN EN 13528-3 Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody - Část 3: Pokyn pro výběr, použití a údržbu
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma uvádí návod k výběru, použití a údržbě difúzních vzorkovacích systémů používaných pro měření kvality venkovního ovzduší. Poskytuje rovněž návod k určení cílů a plánu měření s ohledem na záměry Evropské unie a v obecné rovině vztahující se k těmto vzorkovacím systémům a zahrnuje údaje o principech měření difúzními vzorkovacími systémy a faktorech, které ovlivňují jejich charakteristiky při praktickém uplatňování těchto záměrů. Norma dále uvádí pokyny k omezení některých nepříznivých vlivů, např. navržením krytů, které mohou omezit vliv rychlosti větru na funkci vzorkovacího systému, a pokyny pro seznámení s obsluhou těchto systémů a prokazování jakosti výsledků.
Norma stanoví, že za výběr vhodných postupů nebo přístrojů zodpovídá především jejich uživatel a podrobně určuje zmíněné postupy. Ačkoli je tato norma zvlášť určena pro oblast venkovního ovzduší, difúzní vzorkování lze rovněž použít pro hodnocení kvality vnitřního ovzduší.
Norma popisuje teoretické základy difúzního vzorkování a diskutuje faktory ovlivňující rychlost sorpce sledovaných analytů. Velkou pozornost věnuje podrobné diskuzi jednotlivých cílů měření kvality venkovního ovzduší a způsobům ochrany vzorkovacích systémů před povětrnostními vlivy. S ohledem na tyto diskutované cíle měření uvádí požadavky pro přípravu plánu měření, kritéria volby metody odběru vzorků a rozmístění vzorkovacích stanovišť. Norma dále stanoví i požadavky školení a postupy prokazování jakosti Obsáhlá přílohová část popisuje různé typy difúzních vzorkovacích systémů a jejich charakteristiky, uvádí informace o praktickém využití při odběru vzorků jednotlivých znečišťujících látek včetně látek uvedených ve stávajících nebo připravovaných směrnicích EU a obsáhlý seznam literárních odkazů.

Označení ČSN EN 13528-3 (835771)
Katalogové číslo 72963
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 2005
Datum účinnosti 1. 5. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963729633
Tato norma nahradila ČSN EN 13528-3 (835771) z září 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13528-1 (835771)
Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 13528-2 (835771)
Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 2: Zvláštní požadavky a metody zkoušení