ČSN EN 13528-1 (835771)

Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 13528-1 Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Obecné požadavky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví obecné požadavky na difúzní vzorkovací systémy používané pro stanovení koncentrace plynů a par ve venkovním ovzduší. Tyto požadavky se vztahují na všechny difúzní vzorkovací systémy bez ohledu na fyzikální podstatu procesu řídícího rychlost difúze a bez ohledu na povahu sorpčního procesu a analytického stanovení. Přestože je tato norma určena především pro venkovní ovzduší, je použití difúzních vzorkovacích systémů oprávněné rovněž při posuzování kvality vnitřního ovzduší. Pro tato měření jsou vhodné jak aktivní, tak pasivní postupy odběru vzorku v závislosti na podmínkách Tato norma platí pro všechny fáze postupu stanovení včetně rozmístění, dopravy a uchovávání vzorku, pokud jsou použity. Tato norma platí jak pro měřicí postupy s odděleným odběrem a analýzou vzorku, tak pro systémy s přímým čtením měřené hodnoty. Norma uvádí postupy posouzení, požadavky na charakteristiky metody (především jednoznačnost a selektivita) a cíle jakosti údajů. Norma uvádí rovněž doprovodné postupy a určení meteorologických podmínek. V závěrečné části stanoví norma požadavky na vyjádřování výsledků měření a zajištění jakosti výsledků měření. Nevelká přílohová část uvádí přehled evropských směrnic v oblasti posuzování kvality venkovního ovzduší.

Označení ČSN EN 13528-1 (835771)
Katalogové číslo 67035
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 2003
Datum účinnosti 1. 6. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963670355
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13528-2 (835771)
Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 2: Zvláštní požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 13528-3 (835771)
Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody - Část 3: Pokyn pro výběr, použití a údržbu