Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN ISO 16017-1 (835741)

Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí

ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí

Anotace obsahu normy

Norma uvádí obecný návod pro odběr vzorku a analýzu těkavých organických sloučenin (VOC) v ovzduší. Normu lze použít pro venkovní, vnitřní i pracovní ovzduší a posuzování emisí těchto látek z materiálů ve zkušebních komorách. Norma je určena pro široký okruh VOC včetně uhlovodíků, halogenovaných uhlovodíků, esterů, glykol etherů, ketonů a alkoholů. Pro odběr vzorků těchto sloučenin se doporučuje použití mnoha různých sorbentů s navzájem rozdílnými vlastnostmi. Při sorpci velmi polárních sloučenin je zpravidla nutná jejich konverze na vhodný derivát, sloučeniny s nejnižším bodem varu jsou sorbenty zadržovány pouze částečně v závislosti na okolní teplotě a mohou být stanoveny pouze semikvantitativně. Záchyt sloučenin se středně vysokým bodem varu na sorbentech probíhá kvantitativně, ale jejich zpětné uvolnění může být pouze částečné. Sloučeniny, které byly zkoušeny postupy uvedenými v této normě, jsou uvedeny v tabulkách. Tuto normu však lze použít i pro sloučeniny, které v ní nejsou uvedeny, avšak v těchto případech je žádoucí použít záložní trubici (backup )obsahující shodný sorbent nebo sorbent s větší retenční účinností.
Postup uvedený v této normě je určen pro stanovení par těkavých organických sloučenin (VOC) v rozsahu hmotnostní koncentrace jednotlivých sloučenin 0,5 _g/m3 až 100 mg/m3. V normě jsou podrobně diskutovány okolnosti ovlivňující velikost horní a dolní meze stanovitelnosti, mez detekce, sorpční kapacitu jednotlivých typů sorbentů a působení rušivých složek. Postup uvedený v této normě je vhodný pro použití vzorkovacích čerpadel s nízkým průtokem a poskytuje výsledky v podobě časově váženého průměru. Není použitelný pro měření okamžitých koncentrací nebo jejich krátkodobých fluktuací.
Součástí normy jsou i 2 normativní přílohy uvádějící metodu stanovení průrazového objemu extrapolací retenčního objemu a metodu stanovení průrazového objemu použitím standardní plynné směsi a dále 4 informativní přílohy uvádějící tabulku s přehledem druhů sorbentů , návod k volbě sorbentu, návod k použití sorbentů a souhrn údajů o celkové nejistotě, přesnosti, odchylce a uchovávání sorpčních trubic. Norma je navíc doplněna seznamem příslušné literatury.

Označení ČSN EN ISO 16017-1 (835741)
Katalogové číslo 63826
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 1. 2002
Datum účinnosti 1. 2. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963638263
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 16017-2 (835741)
Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 2: Difúzní vzorkování