1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 8322 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 529 (832201) - květen 2006

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod

440 Kč

ČSN EN ISO 16972 (832202) - září 2020

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Slovník a grafické značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 134 (832203) - únor 1999 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Názvosloví součástí

350 Kč

ČSN EN 135 (832204) - leden 2000 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Seznam ekvivalentních názvů

440 Kč

ČSN EN 13274-1 (832205) - prosinec 2001

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 1: Stanovení průniku a celkového průniku

340 Kč

ČSN EN 13274-2 (832205) - únor 2020 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 13274-3 (832205) - červen 2002

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 3: Stanovení dýchacího odporu

230 Kč

ČSN EN 13274-4 (832205) - duben 2021 nové vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 4: Zkouška plamenem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13274-5 (832205) - leden 2002

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 5: Kondicionování

190 Kč

ČSN EN 13274-6 (832205) - říjen 2002

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 6: Stanovení koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu

230 Kč

ČSN EN 13274-7 (832205) - únor 2020 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 13274-8 (832205) - srpen 2003

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení zanášení dolomitovým prachem u filtrů proti částicím

230 Kč

ČSN EN 136 (832210) - prosinec 1998 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.00t, Oprava 2 7.19t

480 Kč

ČSN EN 140 (832211) - srpen 1999 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.00t

370 Kč

ČSN EN 142 (832212) - říjen 2002 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ústenky - Požadavky, zkoušení a značení

340 Kč

ČSN EN 14387 +A1 (832220) - červenec 2008 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení

230 Kč

ČSN EN 143 (832222) - duben 2001 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.06t

475 Kč

ČSN EN 149 +A1 (832225) - prosinec 2009 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

370 Kč

ČSN EN 405 +A1 (832226) - prosinec 2009 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím - Požadavky, zkoušení a značení

440 Kč

ČSN EN 12083 (832227) - říjen 1999

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry s dýchací hadicí (filtry, které se nepřipevňují k masce) - Protiplynové filtry, filtry proti částicím a filtry kombinované - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.01t

210 Kč

ČSN EN 1827 +A1 (832228) - prosinec 2009 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím nebo pouze proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení

440 Kč

ČSN EN 137 (832240) - červen 2007 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení

440 Kč

ČSN EN 145 (832241) - prosinec 1998 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem s tlakovým kyslíkem nebo se směsí tlakového kyslíku a dusíku - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.01t

475 Kč

ČSN EN 250 (832242) - říjen 2014 aktuální vydání

Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení

440 Kč

ČSN EN 13949 (832243) - srpen 2003

Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový Nitrox a kyslík - Požadavky, zkoušení a značení

190 Kč

ČSN EN 14143 (832244) - leden 2014 aktuální vydání

Dýchací přístroje - Autonomní potápěčský dýchací přístroj typu rebreather

550 Kč

ČSN EN 14435 (832245) - březen 2005

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s polomaskou navrženou pouze pro používání s přetlakem - Požadavky, zkoušení a značení

340 Kč

ČSN EN 15333-1 (832248) - září 2008

Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 1: Přístroje s plicní automatikou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

460 Kč

ČSN EN 15333-2 (832248) - září 2009

Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 2: Přístroje s volným průtokem

440 Kč

ČSN EN 12942 (832251) - srpen 1999

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.03t, A2 6.09t

755 Kč

ČSN EN 12941 (832252) - říjen 1999

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.04t, A2 6.09t

800 Kč

ČSN EN 138 (832260) - prosinec 1996

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s přívodem vzduchu s maskou, polomaskou nebo ústenkou. Požadavky, zkoušení a značení

340 Kč

ČSN EN 14593-1 (832261) - květen 2019 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací prostředky na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Prostředky s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení

350 Kč

ČSN EN 269 (832262) - prosinec 1996

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s nuceným přívodem vzduchu na motorový pohon s kuklou. Požadavky, zkoušení a značení

340 Kč

ČSN EN 14594 (832263) - květen 2019 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení

440 Kč

ČSN EN 13794 (832270) - srpen 2003

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Únikový autonomní dýchací přístroj s uzavřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení

350 Kč

ČSN EN 402 (832272) - říjen 2003 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací sebezáchranný přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem a plicní automatikou s obličejovou maskou nebo ústenkou - Požadavky, zkoušení a značení

350 Kč

ČSN EN 403 (832273) - leden 2005 aktuální vydání

Dýchací sebezáchranné prostředky - Únikové filtrační dýchací přístroje s kuklou proti ohni - Požadavky, zkoušení a značení

340 Kč

ČSN EN 404 (832274) - listopad 2005 aktuální vydání

Dýchací sebezáchranné prostředky - Sebezáchranné filtrační dýchací přístroje s ústenkou k ochraně proti oxidu uhelnatému - Požadavky, zkoušení a značení

440 Kč

ČSN EN 1146 (832275) - květen 2006 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem a tlakovým vzduchem s únikovou kuklou - Požadavky, zkoušení a značení

350 Kč

ČSN EN 14529 (832277) - březen 2006

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem s polomaskou obsahující přetlakovou plicní automatiku určené pouze pro účely úniku

340 Kč

ČSN EN 144-1 (832280) - listopad 2018 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 1: Vstupní připojení

190 Kč

ČSN EN 144-2 (832280) - listopad 2018 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 2: Výstupní připojení

190 Kč

ČSN EN 144-3 (832280) - srpen 2003

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily lahví na plyny - Část 3: Závitové spojení na výstupu pro plyny Nitrox a kyslík určené k potápění

190 Kč

ČSN EN 148-1 (832281) - červen 2019 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 1: Připojovací oblý závit

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 148-2 (832281) - leden 2000 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 2: Přípojka s centrálním závitem

125 Kč

ČSN EN 148-3 (832281) - leden 2000 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 3: Připojovací závit M 45 × 3

125 Kč

ČSN EN 12021 (832282) - listopad 2014 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Stlačené plyny pro dýchací přístroje

230 Kč