ČSN EN 13274-3 (832205)

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 3: Stanovení dýchacího odporu

ČSN EN 13274-3 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 3: Stanovení dýchacího odporu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma je zamýšlena jako doplněk k předmětovým normám pro ochranné prostředky dýchacích orgánů. Zkušební metody jsou určeny pro kompletní prostředky nebo jejich části.
Tato evropská norma určuje obecný postup pro měření dýchacího odporu filtrů pro prostředky na ochranu dýchacích orgánů a prostředky na ochranu dýchacích orgánů kombinované s lícnicovou částí kromě potápěčských dýchacích přístrojů. Požadavky a speciální podmínky pro přístroje a pro měření filtrů jsou popsány v odpovídajících předmětových normách.
Zkouší se tyto odpory:
- vdechovací odpor,
- vydechovací odpor,
- statický dýchací odpor (při stálém průtoku vzduchu)
- dynamický dýchací odpor (za použití umělých plic se sinusovou charakteristikou dýchání)
při běžné laboratorní teplotě.

Označení ČSN EN 13274-3 (832205)
Katalogové číslo 64728
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2002
Datum účinnosti 1. 7. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963647289
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13274-1 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 1: Stanovení průniku a celkového průniku

ČSN EN 13274-2 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky

ČSN EN 13274-4 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 4: Zkoušky plamenem

ČSN EN 13274-5 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 5: Kondicionování

ČSN EN 13274-6 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 6: Stanovení koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu

ČSN EN 13274-7 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím

ČSN EN 13274-8 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení zanášení dolomitovým prachem u filtrů proti částicím