ČSN EN 13274-1 (832205)

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 1: Stanovení průniku a celkového průniku

ČSN EN 13274-1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 1: Stanovení průniku a celkového průniku
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma se týká obecné zkušební metody na stanovení průniku a celkového průniku pro ochranné prostředky dýchacích orgánů. Je zamýšlena jako doplněk k předmětovým normám pro ochranné prostředky dýchacích orgánů. Zkušební metoda jsou určena pro kompletní prostředky nebo jejich části. Pokud jsou nezbytné odchylky uvedeny ve zkušební metodě této normy, tyto odchylky budou blíže určeny v odpovídající předmětové normě.
Tato evropská norma určuje obecný postup pro stanovení: a) průniku lícnicových částí nebo
b) průniku prostředků na ochranu dýchacích orgánů, což je celkový průnik, který nezahrnuje průnik filtrem;
c) celkový průnik prostředků na ochranu dýchacích orgánů.
Průnikem se rozumí nežádoucí vnikání škodlivin do prostoru pod lícnicovou částí různými netěsnostmi.
V normě je rovněž zahrnuta příprava přístroje, výběr zkušebních osob, postup zkoušky a metoda výpočtu průniku. Jsou popsány dvě metody, prvá užívá aerosol (aerosol chloridu sodného), druhá plyn ( fluorid sírový).

Označení ČSN EN 13274-1 (832205)
Katalogové číslo 63392
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 2001
Datum účinnosti 1. 1. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963633923
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13274-2 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky

ČSN EN 13274-3 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 3: Stanovení dýchacího odporu

ČSN EN 13274-4 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 4: Zkoušky plamenem

ČSN EN 13274-5 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 5: Kondicionování

ČSN EN 13274-6 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 6: Stanovení koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu

ČSN EN 13274-7 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím

ČSN EN 13274-8 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení zanášení dolomitovým prachem u filtrů proti částicím