ČSN EN 269 (832262)

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s nuceným přívodem vzduchu na motorový pohon s kuklou. Požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 269 Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s nuceným přívodem vzduchu na motorový pohon s kuklou. Požadavky, zkoušení a značení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 269:1994. Stanoví minimální požadavky na hadicový dýchací přístroj poháněný ventilátorem obsahující kuklu jako ochranného prostředku dýchacích orgánů. Tato norma se netýká sebezáchranných a potápěčských přístrojů a přístrojů určených pro práci při otryskání materiálu. Obsahuje laboratorní a praktické zkoušky, kterými se provádí porovnání s požadavky. Z rozsáhlých a z hlediska ochrany zdraví významných parametrů vyjímáme jen některé normalizované znaky. Např. norma uvádí v čl.6.1.3 Materiály: "O materiálech, které mohou přijít do přímého styku s pokožkou a médiem určeným pro dýchání uživatelem, nesmí být známo, že způsobují podráždění nebo mají negativní účinek na zdraví." Dále pak v čl.6.16.4.1 uvádí: "Požadavky 6.16.4.2 a 6.16.4.3 musí být aplikovány současně na každý přístroj připojený na systém dodávky vzduchu. Čl.6.16.4.2 Vdechovací odpor - pokud je zkoušen podle 7.14 - tlak v kukle nesmí klesnout pod nulovou hodnotu. Čl.6.16.4.3 Vydechovací odpor - pokud je zkoušen podle 7.14 - nesmí vydechovací odpor přesáhnout 500 Pa. Čl.6.17 Koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu - jestliže je zkoušen podle 7.15 - koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu nesmí přesáhnout průměrnou hodnotu 1,0 obj %. Čl.6.18 Hluk uvnitř kukly - hluk spojený s dodávkou vzduchu do kukly je měřen podle 7.16 v kukle u ucha uživatele a nesmí být větší než 80 dB (A)." Norma kromě toho podrobně popisuje zkoušky a v řadě případů popis doprovází schematickými instruktivními nákresy o provádění zkoušek. ČSN EN 269 (83 2262) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN 269 (832262)
Katalogové číslo 20415
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963204154
Dostupnost skladem (tisk na počkání)