ICS 13.340 - Ochranné prostředky

ČSN 39 5360 (395360) - červenec 2018 aktuální vydání

Zkoušky odolnosti ochranných prostředků - Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním - Technické požadavky a zkoušky

230 Kč

ČSN EN ISO 12402-10 (832865) - srpen 2006

Osobní vztlakové prostředky - Část 10: Výběr a použití osobních vztlakových prostředků a jiných srovnatelných prostředků

340 Kč

ČSN EN ISO 12402-8 (832865) - srpen 2006

Osobní vztlakové prostředky - Část 8: Příslušenství - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.11t

355 Kč