Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 12083 (832227)

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry s dýchací hadicí (filtry, které se nepřipevňují k masce) - Protiplynové filtry, filtry proti částicím a filtry kombinované - Požadavky, zkoušení a značení

Objednat


Cena: 210 Kč
včetně 10 % DPH
ks

Zobrazit všechny normy ze třídy 8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů

ICS: 13.340.30 Ochranné prostředky dýchacích orgánů

Označení ČSN EN 12083 (832227)
Katalogové číslo 56723
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 10. 1999
Datum účinnosti 1. 11. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963567235
Změny a opravy Oprava 1 4.01t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12083:1998. Evropská norma EN 12083:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma se vztahuje na filtry s dýchací hadicí (filtry, které se nepřipevňují k masce) které jsou používány jako součást prostředků na ochranu dýchacích orgánů bez pomocné ventilace nošených uživatelem, s výjimkou sebezáchranných přístrojů a filtračních lícnicových částí. Norma obsahuje laboratorní zkoušky a praktické zkoušky nošením, kterými se stanoví soulad s požadavky. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Popis, kapitolu 5 - Klasifikace, kapitolu 6 - Označování, kapitolu 7 - Požadavky, kapitolu 8 - Zkoušení, kapitolu 9 - Značení a kapitolu 10 - Návod k používání. Dále norma dále uvádí informativní Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU 89/686/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění podstatných požadavků uvedených v Příloze II, Směrnice EU 89/686/EHS. Shoda s uvedenými ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 12083 (83 2227) byla vydána v říjnu 1999.