ČSN EN 138 (832260)

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s přívodem vzduchu s maskou, polomaskou nebo ústenkou. Požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 138 Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s přívodem vzduchu s maskou, polomaskou nebo ústenkou. Požadavky, zkoušení a značení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 138:1994. Platí pro hadicové dýchací přístroje s přívodem vzduchu s připojenou maskou, polomaskou nebo ústenkou určené jako přístroje na ochranu dýchacích orgánů. Jsou dány dvě třídy přístrojů, rozdíl mezi nimi vyplývá z mechanických vlastností a nikoli z ochrany dýchacích orgánů. Tato norma se netýká sebezáchranných a potápěčských přístrojů a přístrojů určených pro práci při tryskání materiálu. Obsahuje laboratorní a praktické zkoušky, kterými se provádí porovnání s požadavky. Z rozsáhlých a z hlediska ochrany zdraví významných parametrů vyjímáme jen některé normalizované znaky. Např. norma uvádí v čl.6.1.3 Materiály: "O materiálech, které mohou přijít do přímého styku s pokožkou a vzdušninami určenými pro dýchání uživatele přístroje, nesmí být známo, že způsobují podráždění nebo mají negativní účinek na zdraví." Poznámka: přístroj není konstruován pro použití pod vodou. Dále pak v čl.6.20. uvádí: "Pokud je u přístroje použito připojení, které není v souladu s ČSN EN 148-1 (oblý závit), musí být přístroj zkoušen podle čl.5.6 ČSN EN 136:1989 a koncentrace oxidu uhličitého nesmí být vyšší než 1 obj. %. Pro přístroj s nuceným přívodem je zkouška prováděna minimálním průtokem stanoveným výrobcem. Konečně za pozornost stojí normalizovaný dýchací odpor v článku 7.14: Přístroj se připevní ke zkušební hlavě nebo zkušební figuríně nebo, pokud je použit oblý závit, na umělé plíce." Je třeba zajistit, aby délka hadice pro přívod vzduchu byla přizpůsobena zkouškám přístroje. polovina hadice pro přívod vzduchu se navine na kotouč o vnějším průměru 500 mm. Umělé plíce se připojí na zkušební hlavu a nastaví se na průtok 50 l.min-1 (25 zdvihů.min-1, objem zdvihu 2 l). Měří a zaznamenávají se následující dýchací odpory: vdechový odpor: se zcela uzavřeným regulačním ventilem, pokud je součástí; vydechovací odpor: se zcela otevřeným regulačním ventilem, pokud je součástí." Norma kromě toho podrobně popisuje zkoušky a v řadě případů popis doprovází schematickými instruktivními nákresy o provádění zkoušek. ČSN EN 138 (83 2260) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN 138 (832260)
Katalogové číslo 20413
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963204130
Dostupnost skladem (tisk na počkání)