Třída 8365 - Kvalita půdy

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 17402 (836500) - červen 2012 aktuální vydání

Kvalita půdy - Požadavky a návod pro výběr a použití metod k hodnocení biopřístupnosti kontaminantů v půdě a v půdních materiálech

440 Kč

ČSN EN ISO 16198 (836501) - červenec 2015

Kvalita půdy - Zkouška s rostlinami pro hodnocení environmentální biopřístupnosti stopových prvků pro rostliny

440 Kč

ČSN EN ISO 17601 (836503) - srpen 2018

Kvalita půdy - Odhad výskytu vybraných mikrobiálních sekvencí genů s použitím kvantitativní PCR z DNA přímo extrahované z půdy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18187 (836504) - srpen 2018

Kvalita půdy - Kontaktní zkouška pro pevné vzorky s použitím aktivity dehydrogenázy Arthrobacter globiformis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18311 (836512) - srpen 2018

Kvalita půdy - Metoda zkoušení účinků půdních kontaminantů na aktivitu krmení půdních organismů - Zkouška s proužky návnady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč