Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 8327 - Ochranné oděvy

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
73258

ČSN 83 2700 (832700) - červen 2005

Ochranné oděvy - Slovník

945 Kč vč. DPH
94488

ČSN EN ISO 13688 (832701) - leden 2014

Ochranné oděvy - Obecné požadavky

340 Kč vč. DPH
77280

ČSN 83 2705 (832705) - prosinec 2006

Směrnice pro výběr, používání, ošetřování a údržbu ochranného oděvu

230 Kč vč. DPH
77261

ČSN 83 2719 (832719) - prosinec 2006

Ochranné oděvy - Směrnice pro výběr, použití, péči a údržbu ochranných oděvů proti chemikáliím

350 Kč vč. DPH
83623

ČSN EN ISO 17491-3 (832720) - červenec 2009 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 3: Stanovení odolnosti proti pronikání proudu kapaliny (jet test)

190 Kč vč. DPH
84587

ČSN EN 14605 +A1 (832721) - listopad 2009 aktuální vydání

Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB [3] a PB [4])

230 Kč vč. DPH
84852

ČSN EN 13034 +A1 (832722) - prosinec 2009 aktuální vydání

Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6])

230 Kč vč. DPH
83622

ČSN EN ISO 17491-4 (832724) - červenec 2009 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (spray test)

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.16t


355 Kč vč. DPH
19686

ČSN EN 464 (832725) - červen 1996

Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic. Zkušební metoda. Stanovení těsnosti plynotěsných oděvů (Zkouška vnitřním přetlakem)

125 Kč vč. DPH
501622

ČSN EN 943-1 (832726) - leden 2017 aktuální vydání

Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných)

440 Kč vč. DPH
65580

ČSN EN 943-2 (832726) - říjen 2002

Ochranné oděvy proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic - Část 2: Požadavky na účinnost "plynotěsných" (typ 1) protichemických ochranných oděvů pro záchranná družstva (ET)

230 Kč vč. DPH
73534

ČSN EN ISO 13982-1 (832727) - červenec 2005

Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím (oděv typu 5)

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t


315 Kč vč. DPH
73533

ČSN EN ISO 13982-2 (832727) - červenec 2005

Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 2: Metoda zkoušení pro stanovení průniku aerosolů jemných částic dovnitř oděvu

230 Kč vč. DPH
504561

ČSN EN ISO 19918 (832728) - červen 2018

Ochranné oděvy - Ochrana proti chemikáliím - Měření kumulativní permeace chemických látek s nízkým tlakem par skrz materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
504560

ČSN EN ISO 27065 (832729) - červen 2018

Ochranné oděvy - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
74080

ČSN EN ISO 6530 (832731) - září 2005

Ochranné oděvy - Ochrana proti kapalným chemikáliím - Metoda zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci (pronikání) kapalin

190 Kč vč. DPH
507480

ČSN EN 14325 (832733) - květen 2019 nové vydání

Ochranné oděvy proti chemikáliím - Zkušební metody a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů

350 Kč vč. DPH
77073

ČSN EN 14786 (832734) - listopad 2006

Ochranné oděvy - Stanovení odolnosti proti penetraci při postřiku kapalnými chemikáliemi, emulzemi a disperzemi - Zkouška atomizérem

230 Kč vč. DPH
98829

ČSN EN ISO 11611 (832740) - únor 2016 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
71274

ČSN EN ISO 15831 (832741) - říjen 2004

Oděvy - Fyziologické účinky - Měření tepelné izolace pomocí tepelné figuríny

230 Kč vč. DPH
503774

ČSN EN ISO 13506-1 (832743) - březen 2018

Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Část 1: Zkušební metoda pro kompletní oděvní součásti - Měření přenosu energie pomocí přístrojové figuríny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
65881

ČSN EN ISO 6942 (832744) - leden 2003

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: hodnocení materiálu a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu

230 Kč vč. DPH
81268

ČSN EN ISO 12127-2 (832745) - červenec 2008

Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 2: Zkušební metoda s použitím kontaktního tepla předávaného padajícími válečky

230 Kč vč. DPH
17556

ČSN EN 348 (832746) - květen 1995

Ochranné oděvy. Stanovení odolnosti materiálu proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu. Metoda zkoušení

230 Kč vč. DPH
80712

ČSN EN ISO 9185 (832747) - březen 2008

Ochranné oděvy - Posuzování odolnosti materiálů proti postřiku roztaveným kovem

230 Kč vč. DPH
502094

ČSN EN ISO 9151 (832748) - červen 2017

Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
98906

ČSN EN ISO 11612 (832749) - prosinec 2015 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Minimální technické požadavky

350 Kč vč. DPH
502447

ČSN EN ISO 15025 (832750) - srpen 2017 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
98756

ČSN EN ISO 14116 (832751) - únor 2016 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
99923

ČSN EN ISO 12127-1 (832752) - srpen 2016

Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 1: Kontaktní teplo produkované topným válcem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
58302

ČSN EN ISO 14460 (832753) - únor 2000

Ochranné oděvy pro řidiče závodních automobilů - Ochrana proti teplu a plameni - Technické požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.03t


315 Kč vč. DPH
70947

ČSN EN 14021 (832754) - září 2004

Ochranné štíty proti kamenům a úlomkům pro terénní motocyklisty - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč vč. DPH
505243

ČSN EN 342 (832760) - červen 2018 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Soupravy a oděvní součásti pro ochranu proti chladu

340 Kč vč. DPH
507674

ČSN EN 343 (832761) - srpen 2019 nové vydání

Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč vč. DPH
93133

ČSN EN ISO 15027-1 (832762) - červen 2013 aktuální vydání

Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 1: Oděvy pro stálé nošení, požadavky včetně bezpečnosti

340 Kč vč. DPH
93134

ČSN EN ISO 15027-2 (832762) - červen 2013 aktuální vydání

Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 2: Záchranné oděvy, požadavky včetně bezpečnosti

340 Kč vč. DPH
93135

ČSN EN ISO 15027-3 (832762) - červen 2013 aktuální vydání

Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 3: Zkušební metody

340 Kč vč. DPH
97430

ČSN EN 13138-1 (832763) - květen 2015 aktuální vydání

Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, které uživatel obléká

340 Kč vč. DPH
97860

ČSN EN 13138-2 (832763) - červenec 2015 aktuální vydání

Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, kterých se uživatel drží

230 Kč vč. DPH
97861

ČSN EN 13138-3 (832763) - červenec 2015 aktuální vydání

Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací sedadla

440 Kč vč. DPH
70462

ČSN EN 14126 (832764) - červen 2004

Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens

340 Kč vč. DPH
71774

ČSN EN 14360 (832765) - prosinec 2004

Ochranné oděvy proti dešti - Metoda zkoušení pro hotové oděvní součásti - Působení kapek o vysoké energii shora

230 Kč vč. DPH
506196

ČSN EN 14058 (832766) - listopad 2018 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí

340 Kč vč. DPH
67057

ČSN EN 381-10 (832770) - květen 2003

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 10: Metody zkoušení pro chrániče horní části těla

230 Kč vč. DPH
67056

ČSN EN 381-11 (832770) - květen 2003

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 11: Požadavky na chrániče horní části těla

230 Kč vč. DPH
21033

ČSN EN 381-2 (832770) - únor 1997

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil. Část 2: Zkušební metody pro ochranu nohou

190 Kč vč. DPH
58213

ČSN EN 381-4 (832770) - únor 2000

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Zkušební metody pro ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou

230 Kč vč. DPH
21034

ČSN EN 381-5 (832770) - únor 1997

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil. Část 5: Požadavky pro ochranu nohou

230 Kč vč. DPH
58270

ČSN EN 381-7 (832770) - únor 2000

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 7: Požadavky na ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou

230 Kč vč. DPH
52345

ČSN EN 381-8 (832770) - červenec 1998

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 8: Zkušební metody pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou

230 Kč vč. DPH
52374

ČSN EN 381-9 (832770) - červenec 1998

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 9: Požadavky pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou

190 Kč vč. DPH
508165

ČSN EN ISO 11393-1 (832770) - srpen 2019 nové vydání

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 1: Zkušební zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou

340 Kč vč. DPH
508166

ČSN EN ISO 11393-3 (832770) - srpen 2019 nové vydání

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody pro obuv

230 Kč vč. DPH
67957

ČSN EN ISO 13998 (832771) - srpen 2003

Ochranné oděvy - Zástěry, kalhoty a vesty chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži

350 Kč vč. DPH
17497

ČSN EN 510 (832772) - květen 1995

Požadavky na ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi

125 Kč vč. DPH
21985

ČSN EN 863 (832773) - srpen 1997 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Zkušební metoda: Odolnost proti propíchnutí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.99t


157 Kč vč. DPH
59145

ČSN EN ISO 13997 (832774) - červenec 2000

Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty

230 Kč vč. DPH
504984

ČSN EN 13158 (832775) - srpen 2018 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují, a pro vozataje - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
61886

ČSN EN 13277-1 (832776) - červenec 2001

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody

190 Kč vč. DPH
61887

ČSN EN 13277-2 (832776) - červenec 2001

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 2: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče nártu, holeně a předloktí

230 Kč vč. DPH
95519

ČSN EN 13277-3 (832776) - červenec 2014 aktuální vydání

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 3: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče trupu

190 Kč vč. DPH
65236

ČSN EN 13277-4 (832776) - srpen 2002

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 4: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče hlavy

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.08t


355 Kč vč. DPH
65880

ČSN EN 13277-5 (832776) - leden 2003

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 5: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče genitálií a břicha

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.11t


250 Kč vč. DPH
68815

ČSN EN 13277-6 (832776) - listopad 2003

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 6: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče prsou pro ženy

230 Kč vč. DPH
84534

ČSN EN 13277-7 (832776) - listopad 2009

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 7: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče na ruce a chodidla

230 Kč vč. DPH
505244

ČSN EN 13277-8 (832776) - červen 2018

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 8: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče obličeje na karate

230 Kč vč. DPH
85730

ČSN EN 13061 (832777) - duben 2010 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Holenní chrániče pro hráče kopané - Požadavky a metody zkoušení

350 Kč vč. DPH
80278

ČSN EN 13546 +A1 (832778) - leden 2008 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, trupu, dolních končetin a genitálií pro brankáře a chrániče holení pro hráče pozemního hokeje - Požadavky a zkušební metody

550 Kč vč. DPH
80277

ČSN EN 13567 +A1 (832779) - leden 2008 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Ochranné prostředky horních končetin, trupu, dolních končetin, genitálií a obličeje pro šermíře - Požadavky a zkušební metody

440 Kč vč. DPH
66660

ČSN EN 13595-1 (832780) - duben 2003

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 1: Všeobecné požadavky

340 Kč vč. DPH
67038

ČSN EN 13595-2 (832780) - duben 2003

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 2: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oděru nárazy

230 Kč vč. DPH
66659

ČSN EN 13595-3 (832780) - duben 2003

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 3: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti roztržení

190 Kč vč. DPH
66658

ČSN EN 13595-4 (832780) - duben 2003

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 4: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti nárazovému řezu

190 Kč vč. DPH
66698

ČSN EN ISO 14877 (832781) - duben 2003

Ochranné oděvy pro otryskávací práce při použití zrnitých otryskávacích prostředků

340 Kč vč. DPH
73676

ČSN CEN/TS 15256 (832782) - leden 2006

Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, genitálií a krku pro hráče ledního hokeje - Chrániče pro hráče, vyjma brankářů - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
80276

ČSN EN 14120 +A1 (832783) - leden 2008 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Chrániče zápěstí, dlaní, kolenou a loktů pro uživatele kolečkového sportovního náčiní - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč vč. DPH
86575

ČSN EN 14404 +A1 (832784) - srpen 2010 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Chrániče kolen pro práci vkleče

340 Kč vč. DPH
83410

ČSN EN 15613 (832785) - květen 2009

Chrániče kolen a loktů pro halové sporty - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

190 Kč vč. DPH
90175

ČSN EN 16027 (832786) - květen 2012

Ochranné oděvy - Rukavice s ochranným účinkem pro fotbalové brankáře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH