ČSN EN 943-1 +A1 (832726) Aktuální vydání

Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných)

ČSN EN 943-1 +A1 Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných)
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 943-1+A1

Tato evropská norma stanoví minimální požadavky, zkušební metody, značení a informace poskytované výrobcem pro ventilované a neventilované plynotěsné protichemické ochranné oděvy nošené na ochranu proti pevným, kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných a pevných aerosolů. Ochrana proti částicím je omezena pouze na fyzické pronikání částic.
Tato norma nestanoví minimální kritéria k ochraně před nechemickými riziky, například radiologickými, ohněm, tepelnými riziky, rizikem výbuchu, infekčními činiteli. Tento typ OOP není určen ani pro úplné ponoření do kapalin.
Základní kritéria na provedení pro komponenty rukavic, obuvi nebo pro ochranu dýchacích orgánů jsou uvedena v jiných evropských normách. Ochrana proti chemikáliím, jako jsou například činidla citlivá na vzduch, nestabilní výbušniny a kryogenní kapaliny, je mimo rámec této normy.

Označení ČSN EN 943-1 +A1 (832726)
Katalogové číslo 508627
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2019
Datum účinnosti 1. 11. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135086276
Tato norma nahradila ČSN EN 943-1 (832726) z ledna 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 943-2 (832726)
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET)