ČSN EN 943-2 (832726) Aktuální vydání

Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET)

ČSN EN 943-2 Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví minimální požadavky, zkušební metody, značení a informace poskytované výrobcem pro ventilované a neventilované plynotěsné protichemické ochranné oděvy pro použití záchrannými jednotkami (ET). Jde o osobní soupravy k ochraně celého těla proti pevným, kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných a pevných aerosolů. Ochrana před dalšími riziky, jako jsou činidla citlivá na vzduch, nestabilní výbušniny a kryogenní kapaliny, je mimo rozsah této normy. Nejsou zde stanovena kritéria k ochraně před nechemickými riziky, například radiologickými, ohněm, tepelnými riziky, rizikem výbuchu a infekčními činiteli. Tento typ ochranného prostředku není určen pro úplné ponoření do kapalin.

Označení ČSN EN 943-2 (832726)
Katalogové číslo 509367
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2020
Datum účinnosti 1. 2. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135093670
Tato norma nahradila ČSN EN 943-2 (832726) z října 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 943-1 +A1 (832726)
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných)