ČSN EN 943-1 (832726) Zrušená norma

Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných)

ČSN EN 943-1 Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných)
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví požadavky, zkušební metody, značení a informace poskytované výrobcem pro ventilované a neventilované plynotěsné protichemické ochranné oděvy. Specifikuje osobní soupravy k ochraně celého těla nošené na ochranu proti pevným, kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných a pevných aerosolů. Ochrana proti částicím je omezena pouze na fyzické pronikání částic.
Do rozsahu platnosti této normy jsou zahrnuty švy, spoje a sestavy připojující příslušenství, ale jsou zde specifikovány pouze dodatečné požadavky na komponenty. Pro komponenty rukavic, obuvi nebo pro ochranné prostředky dýchacích orgánů jsou základní kritéria uvedena v jiných evropských normách.
V této normě nejsou stanovena minimální kritéria k ochraně před nechemickými riziky, například radiologickými, ohněm, tepelnými riziky, rizikem výbuchu, infekčními činiteli. Tento typ OOP není určen pro úplné ponoření do kapalin.

Označení ČSN EN 943-1 (832726)
Katalogové číslo 501622
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2017
Datum účinnosti 1. 2. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135016228
Norma byla zrušena k 1. 11. 2019
a nahrazena ČSN EN 943-1 +A1 (832726)
Tato norma nahradila ČSN EN 943-1 (832726) z února 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 943-1 +A1 (832726)
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných)

ČSN EN 943-2 (832726)
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET)