ČSN EN 348 (832746)

Ochranné oděvy. Stanovení odolnosti materiálu proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu. Metoda zkoušení

ČSN EN 348 Ochranné oděvy. Stanovení odolnosti materiálu proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu. Metoda zkoušení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 348:1992. Stanovuje zkušební metodu, navrženou na vyhodnocení chování se materiálů používaných na ochranné pracovní oděvy, když na tyto materiály dopadají malé částice roztaveného kovu, hlavně částice roztavené oceli. Norma se vztahuje na každý poddajný materiál anebo soustavu materiálů, které jsou navrženy na ochranu pracovníků proti rozstřiku malých částic roztaveného kovu. Výsledky získané touto metodou umožňují porovnat chování se různých materiálů, které byly testovány touto zkouškou při standardních podmínkách. Výsledky neumožňují dělat závěry v případě kontaktu s velkými částicemi roztaveného železa nebo jiného kovu, ani neumožňují předpovídat chování se kompletních oděvů v průmyslových podmínkách. Normalizována je podstata zkoušky takto: "Dopad kapek roztaveného kovu na svisle umístěný zkušební vzorek a měření počtu kapek potřebných na zvýšení teploty o 40 K čidla umístěného za vzorkem". Dále je normalizován v kap. 7 postup zkoušky, který stanoví: "Upozornění: je třeba dbát na zdraví a bezpečnost pracovníků. Při tavení a působení kovu se mohou teplotou štěpit organické látky a vznikat toxické látky nebo jiné škodlivé produkty. Proto zkoušky podle této metody musí probíhat ve vyhrazených prostorách, kde je zabezpečeno přiměřené větrání po ukončení každé zkoušky. Při manipulaci s horkými předměty je nutno používat ochranné rukavice. jestliže je po dobu zkoušky potřebná kontrola přístroje nebo vzorku z bezprostřední blízkosti, musí být chráněny oči a tvář". Postup při provádění normalizované zkoušky je v normě podrobně popsán. ČSN EN 348 (83 2746) byla vydána v květnu 1995.

Označení ČSN EN 348 (832746)
Katalogové číslo 17556
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1995
Datum účinnosti 1. 6. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963175560
Dostupnost skladem (tisk na počkání)