ČSN EN ISO 17491-3 (832720) Aktuální vydání

Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 3: Stanovení odolnosti proti pronikání proudu kapaliny (jet test)

ČSN EN ISO 17491-3 Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 3: Stanovení odolnosti proti pronikání proudu kapaliny (jet test)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této části ISO 17491 je popsána metoda zkoušení pro stanovení odolnosti ochranného oděvu proti pronikání proudem kapaliny, která je vhodná pro oděv proti postřiku s vodonepropustnými spojeními mezi různými částmi oděvu, respektive mezi oděvem a dalšími součástmi osobního ochranného prostředku nošeného spolu s ním. Předmětem této části ISO 17491 není odolnost proti propustnosti chemikálií materiálem oděvu, kterou se zabývají jiné normy.
Proti vydání EN 463 z roku 1994, kterou EN ISO 17491-3:2008 nahrazuje, je norma podstatně rozšířena a zpřesněna. Týká se to především vlastního zkoušení, rozměry zkušební trysky ale zůstaly zachovány. Není zde uvedeno použití zkušební figuríny a tolerance velikosti zkušební osoby.

Označení ČSN EN ISO 17491-3 (832720)
Katalogové číslo 83623
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 2009
Datum účinnosti 1. 8. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963836232
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 17491-3 (832720) z března 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 17491-4 (832724)
Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (spray test)