Třída 8367 - Kvalita půdy

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 16703 (836701) - leden 2012

Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií

230 Kč

ČSN EN ISO 22892 (836701) - leden 2012

Kvalita půdy - Pokyny pro identifikaci cílových sloučenin plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 29843-1 (836702) - srpen 2015

Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 1: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a fosfolipidových ether-lipidů (PLEL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 29843-2 (836702) - srpen 2015

Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 2: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a jednoduché extrakce PLFA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11504 (836703) - červen 2018

Kvalita půdy - Hodnocení dopadu půd kontaminovaných ropnými uhlovodíky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16558-1 (836704) - září 2017 aktuální vydání

Kvalita půdy - Ropné uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých ropných uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace)

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16558-2 (836704) - leden 2017

Kvalita půdy - Minerální uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 2: Stanovení alifatických a aromatických frakcí málo těkavých minerálních uhlovodíků s použitím plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí (GC/FID)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23161 (836705) - červen 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 22155 (836706) - říjen 2016 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení těkavých aromatických a halogenovaných uhlovodíků a vybraných etherů plynovou chromatografií - Statická metoda headspace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11063 (836707) - září 2013

Kvalita půdy - Metoda přímé extrakce DNA z půdních vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15009 (836708) - říjen 2016 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení obsahu těkavých aromatických uhlovodíků, naftalenu a těkavých halogenovaných uhlovodíků plynovou chromatografií - Metoda purge-and-trap s termální desorpcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17184 (836709) - listopad 2014

Kvalita půdy - Stanovení uhlíku a dusíku blízkou infračervenou spektrometrií (NIRS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč