ČSN EN ISO 16703 (836701)

Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu kvantitativního stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 (minerálních olejů) ve vlhkých půdních vzorcích plynovou chromatografií. Metoda je použitelná pro stanovení obsahu minerálních olejů od 100 mg/kg sušiny do 10 000 mg/kg sušiny a může být upravena pro nižší meze detekce. Podle této normy se stanoví všechny uhlovodíky s bodem varu od 175 °C do 525 °C, n-alkany od C10H22 do C40H82, izo-alkany, cyklo-alkany, alkylbenzeny, alkylnaftaleny a polycyklické aromatické uhlovodíky, pokud se při čištění neadsorbují na určené koloně. Tato norma není použitelná pro kvantitativní stanovení uhlovodíků C10, pocházejících z motorových benzínů.

Označení ČSN EN ISO 16703 (836701)
Katalogové číslo 89981
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2012
Datum účinnosti 1. 2. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963899817
Dostupnost skladem (tisk na počkání)