ČSN EN ISO 16558-1 (836704) Aktuální vydání

Kvalita půdy - Ropné uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých ropných uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace)

ČSN EN ISO 16558-1 Kvalita půdy - Ropné uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých ropných uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace)
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 465 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 16558-1

Tato část ISO 16558-1 specifikuje metodu kvantitativního stanovení obsahu celkových extrahovatelných těkavých, těkavých alifatických a aromatických frakcí ropných uhlovodíků ve vlhkých půdních vzorcích odebraných v terénu plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí. Aromatické frakce jsou stanoveny jako suma jednotlivých aromatických látek. Součet těkavých alifatických (C5 až C10) a aromatických (C6 až C10) frakcí se může označovat jako "těkavé oleje". Výsledky této zkoušky se mohou používat pro studie hodnocení rizik, které se týkají kontaminace půd ropnými uhlovodíky.

Označení ČSN EN ISO 16558-1 (836704)
Katalogové číslo 503213
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2017
Datum účinnosti 1. 10. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135032136
Změny a opravy A1 12.20t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 16558-1 (836704) z dubna 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN P CEN ISO/TS 16558-2 (836704)
Kvalita půdy - Minerální uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 2: Stanovení alifatických a aromatických frakcí málo těkavých minerálních uhlovodíků s použitím plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí (GC/FID)