Třída 8361 - Kvalita půdy

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 16133 (836130) - červenec 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Návod pro zřízení a udržování programů monitoringu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 28258 (836131) - duben 2014

Kvalita půdy - Digitální výměna údajů týkajících se půdy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 030 Kč

ČSN EN ISO 12404 (836132) - únor 2016

Kvalita půdy - Návod pro výběr a použití screeningových metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 15799 (836133) - duben 2020

Kvalita půdy - Návod pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů

550 Kč

ČSN ISO 17616 (836134) - říjen 2020

Kvalita půdy - Návod pro výběr a hodnocení biologických zkoušek pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 25177 (836140) - květen 2020 nové vydání

Kvalita půdy - Popis půdy v terénu

550 Kč

ČSN EN ISO 15175 (836145) - červenec 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Charakterizace kontaminované půdy souvisící s ochranou podzemní vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11074 (836150) - únor 2016

Kvalita půdy - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

1 175 Kč

ČSN EN ISO 16720 (836159) - říjen 2007

Kvalita půdy - Předúprava vzorků lyofylizací pro následnou analýzu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 11464 (836160) - červen 2011 aktuální vydání

Kvalita půdy - Úprava vzorků pro fyzikálně-chemické rozbory

230 Kč

ČSN EN 13040 (836161) - duben 2013 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Příprava vzorků pro chemické a fyzikální zkoušky, stanovení obsahu sušiny, vlhkosti a objemové hmotnosti laboratorně zhutnělého vzorku

230 Kč

ČSN EN 13041 (836162) - říjen 2012 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení fyzikálních vlastností - Objemová hmotnost vysušeného vzorku, objem vzduchu, objem vody, součinitel smršťování a celková pórovitost

340 Kč

ČSN EN 16087-1 (836168) - červenec 2020 nové vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 1: Rychlost příjmu kyslíku (OUR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16087-2 (836168) - únor 2013 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 2: Zkouška samozahřívání kompostu

190 Kč