ČSN ISO 15799 (836133)

Kvalita půdy - Návod pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů

ČSN ISO 15799 Kvalita půdy - Návod pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument je jednou ze skupiny mezinárodních norem poskytujících návod pro půdy a půdní materiály s ohledem na určité funkce a používání, včetně ochrany biodiverzity. Používá se spolu s těmito dalšími normami. Poskytuje návod pro výběr experimentálních metod k hodnocení ekotoxického potenciálu půd a půdních materiálů (např. pro vytěžené půdy a půdy po remediaci, navážky a násypy), s ohledem na jejich zamýšlené používání a možné nepříznivé vlivy na vodní a půdní organismy. Tento dokument nezahrnuje zkoušky bioakumulace. Ekologické hodnocení nekontaminovaných půd s ohledem na využití k rekreaci, v zemědělství nebo zahradnictví není předmětem tohoto dokumentu. Tyto půdy mohou být předmětem zájmu, pokud se mohou používat jako referenční půda pro hodnocení půd z kontaminovaných stanovišť. Interpretace výsledků získaných použitím těchto navržených metod není předmětem tohoto dokumentu.

Označení ČSN ISO 15799 (836133)
Katalogové číslo 509863
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 4. 2020
Datum účinnosti 1. 5. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135098637
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 15 799
  • ČSN ISO 15799:2020
  • ČSN ISO 15 799:2020