Třída 8328 - Ochranné oděvy

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 469 (832800) - říjen 2015 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.15t, A1 10.15t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

740 Kč

ČSN EN 1486 (832801) - březen 2008 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro reflexní oděvy pro speciální hašení ohně

350 Kč

ČSN EN 13911 (832802) - březen 2018 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro kukly pro hasiče

230 Kč

ČSN EN ISO 15384 (832803) - říjen 2020

Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16689 (832804) - říjen 2017

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16689 (832804) - listopad 2020 nové vydání

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy

340 Kč

ČSN EN ISO 18640-1 (832805) - prosinec 2018

Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 1: Měření spojeného přenosu tepla a vlhkosti pomocí figuríny pro pocení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

780 Kč

ČSN EN ISO 18640-2 (832805) - prosinec 2018

Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 2: Stanovení fyziologického tepelného zatížení způsobeného hasičským ochranným oděvem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN 14225-1 (832810) - leden 2019 aktuální vydání

Potápěčské obleky - Část 1: Mokré obleky - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 14225-2 (832810) - leden 2019 aktuální vydání

Potápěčské obleky - Část 2: Suché obleky - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 14225-3 (832810) - leden 2019 aktuální vydání

Potápěčské obleky - Část 3: Aktivně vyhřívané nebo ochlazované soustavy obleků a součásti obleků - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN ISO 20471 (832820) - říjen 2013

Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.15t, A1 6.17t

495 Kč

ČSN EN 1150 (832821) - leden 2000

Ochranné oděvy - Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky

230 Kč

ČSN EN 13356 (832822) - leden 2002

Výstražné doplňky pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky

230 Kč

ČSN EN 1073-1 +A1 (832832) - únor 2019 aktuální vydání

Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu včetně radioaktivní kontaminace - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro oděvy s přívodem tlakového vzduchu chránící tělo a dýchací cesty

350 Kč

ČSN EN 1073-2 (832832) - únor 2003

Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace proti kontaminaci radioaktivními částicemi

230 Kč

ČSN EN 1149-1 (832845) - únor 2007 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 1: Zkušební metoda pro měření povrchového měrného odporu

190 Kč

ČSN EN 1149-2 (832845) - listopad 1998

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 2: Zkušební metoda pro měření vnitřního odporu

190 Kč

ČSN EN 1149-3 (832845) - říjen 2004

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 3: Metody zkoušení pro měření snížení náboje

230 Kč

ČSN EN 1149-5 (832845) - květen 2019 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky

230 Kč

TNI CEN/CLC/TR 16832 (832846) - duben 2016

Výběr, používání, péče a údržba osobních ochranných prostředků pro předcházení elektrostatickým rizikům v prostorech s nebezpečím výbuchu (rizika výbuchu)

440 Kč

ČSN EN ISO 12402-10 (832865) - srpen 2006

Osobní vztlakové prostředky - Část 10: Výběr a použití osobních vztlakových prostředků a jiných srovnatelných prostředků

340 Kč

ČSN EN ISO 12402-2 (832865) - květen 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 2: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 275 - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.11t

465 Kč

ČSN EN ISO 12402-3 (832865) - květen 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 3: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 150 - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.11t

465 Kč

ČSN EN ISO 12402-4 (832865) - květen 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 4: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 100 - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.11t

465 Kč

ČSN EN ISO 12402-5 (832865) - květen 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 5: Plovací pomůcky (úroveň 50) - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.07t, A1 1.11t

485 Kč

ČSN EN ISO 12402-6 (832865) - květen 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 6: Záchranné vesty a plovací pomůcky pro zvláštní účely - Požadavky na bezpečnost a doplňkové metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.11t

465 Kč

ČSN EN ISO 12402-7 (832865) - červenec 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 7: Materiály a součásti - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 000 Kč

ČSN EN ISO 12402-8 (832865) - srpen 2006

Osobní vztlakové prostředky - Část 8: Příslušenství - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.11t

355 Kč

ČSN EN ISO 12402-9 (832865) - květen 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 9: Metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.11t

820 Kč

ČSN EN 1621-1 (832881) - srpen 2013 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 1: Chrániče kloubů proti nárazu pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 1621-2 (832881) - červenec 2014 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 1621-3 (832881) - leden 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 3: Chrániče hrudníku pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 1621-4 (832881) - červen 2013

Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 4: Nafukovací chrániče pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč