TNI CEN/CLC/TR 16832 (832846)

Výběr, používání, péče a údržba osobních ochranných prostředků pro předcházení elektrostatickým rizikům v prostorech s nebezpečím výbuchu (rizika výbuchu)

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva uvádí pokyny pro výběr, používání, péči a údržbu oděvů a souvisejících předmětů osobních ochranných prostředků určených k tomu, aby zabránily nebezpečným situacím vzniklým působením statické elektřiny v prostorech s nebezpečím výbuchu.
Statická elektřina nesmí být zaměňována s elektřinou dodávanou ze sítě nebo s jinými formami elektrického proudu; požadavky na ochranu před statickou elektřinou jsou odlišné od požadavků na ochranu před nebezpečnými situacemi spojenými s elektrickým proudem. Ochrana před riziky vzniku elektrostatických výbojů nesmí být zaměňována s ochranou před elektrickým obloukem.

Označení TNI CEN/CLC/TR 16832 (832846)
Katalogové číslo 99090
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 2016
Datum účinnosti 1. 5. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963990903
Dostupnost skladem (tisk na počkání)