ČSN EN 1149-2 (832845)

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 2: Zkušební metoda pro měření vnitřního odporu

ČSN EN 1149-2 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 2: Zkušební metoda pro měření vnitřního odporu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1149-2:1997. Evropská norma EN 1149-2:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví zkoušení metody pro měření vnitřního elektrického odporu materiálů ochranných oděvů. Poznámka: podrobnosti (vysvětlivky) k předmětu normy jsou obsaženy v informativní příloze A. Tato norma se nevztahuje na ochranu proti vysokému napětí. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Zkušební zařízení, kapitolu 6 - Zkušební vzorky nebo součásti oděvů a klimatizování, kapitolu 7 - Zkušební postup, kapitolu 8 - Výpočet a vyjádření výsledků a kapitolu 9 - Protokol o zkoušce. Dále norma uvádí informativní Přílohu A a Přílohu ZA. V této Příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována, aby podpořila splnění podstatných požadavků Směrnice EU 89/686/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující články této normy podporují splnění podstatných požadavků obsažených ve Směrnici EU 89/686/EHS, příloze II, článku 3.8. Shoda s těmito ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu ČSN EN 1149-2 (83 2845) byla vydána v listopadu 1998.

Označení ČSN EN 1149-2 (832845)
Katalogové číslo 53333
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1998
Datum účinnosti 1. 12. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963533339
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 407 (832326)
Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1149-1 (832845)
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 1: Zkušební metoda pro měření povrchového měrného odporu

ČSN EN 1149-3 (832845)
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 3: Metody zkoušení pro měření snížení náboje

ČSN EN 1149-5 (832845)
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky