Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 8383 - Tuhá alternativní paliva

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
88984

ČSN EN 15357 (838300) - září 2011

Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis

350 Kč vč. DPH
88986

ČSN EN 15358 (838301) - září 2011

Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých alternativních paliv

550 Kč vč. DPH
90711

ČSN EN 15359 (838302) - červen 2012

Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy

340 Kč vč. DPH
88987

ČSN EN 15440 (838303) - září 2011

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.12t


460 Kč vč. DPH
88451

ČSN EN 15400 (838304) - srpen 2011

Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
86876

ČSN P CEN/TS 15401 (838305) - listopad 2010 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Stanovení sypné hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88450

ČSN EN 15402 (838306) - srpen 2011

Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88454

ČSN EN 15403 (838307) - srpen 2011

Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu popela

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
78168

ČSN P CEN/TS 15404 (838308) - červenec 2007

Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení teploty tání popela stanovením charakteristických teplot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
87325

ČSN P CEN/TS 15405 (838309) - únor 2011 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Stanovení hustoty pelet a briket

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
87329

ČSN P CEN/TS 15406 (838310) - únor 2011 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Stanovení klenbování hromadného materiálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88985

ČSN EN 15407 (838311) - září 2011

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H) a dusíku (N)

230 Kč vč. DPH
88972

ČSN EN 15408 (838312) - září 2011

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu síry (S), chloru (Cl), fluoru (F) a bromu (Br)

230 Kč vč. DPH
89879

ČSN EN 15410 (838314) - duben 2012

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu hlavních prvků (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
89880

ČSN EN 15411 (838315) - duben 2012

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu stopových prvků (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V a Zn)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
86872

ČSN P CEN/TS 15412 (838316) - listopad 2010 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení kovového hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
90295

ČSN EN 15413 (838317) - duben 2012

Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy zkušebního vzorku z laboratorního vzorku

350 Kč vč. DPH
88449

ČSN EN 15414-3 (838318) - srpen 2011

Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
86873

ČSN P CEN/TS 15414-1 (838318) - listopad 2010 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 1: Stanovení veškeré vody referenční metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
86874

ČSN P CEN/TS 15414-2 (838318) - listopad 2010 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 2: Stanovení veškeré vody zjednodušenou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
89881

ČSN EN 15415-1 (838319) - duben 2012

Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění sítem pro malé rozměry částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
91136

ČSN EN 15415-2 (838319) - říjen 2012

Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 2: Metoda maximální zobrazené délky pro částice velkého rozměru (manuální)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
91137

ČSN EN 15415-3 (838319) - říjen 2012

Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 3: Metoda obrazové analýzy pro částice velkého rozměru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
89978

ČSN EN 15442 (838320) - únor 2012 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování

550 Kč vč. DPH
89977

ČSN EN 15443 (838321) - únor 2012 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy laboratorního vzorku

350 Kč vč. DPH
89878

ČSN EN 15590 (838322) - duben 2012

Tuhá alternativní paliva - Stanovení aktuální rychlosti aerobní mikrobiální aktivity pomocí reálného dynamického respiračního indexu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
87326

ČSN P CEN/TS 15639 (838323) - únor 2011 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH