Třída 8362 - Kvalita půdy

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 19258 (836205) - duben 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Návod pro stanovení hodnot pozadí

340 Kč

ČSN ISO 11265 (836210) - listopad 1996

Kvalita půdy. Stanovení elektrické konduktivity

125 Kč

ČSN EN 13038 (836211) - říjen 2012 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení elektrické konduktivity

190 Kč

ČSN ISO 10390 (836221) - červenec 2011 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení pH

190 Kč

ČSN EN 13037 (836222) - říjen 2012 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení pH

190 Kč

ČSN EN ISO 14254 (836223) - listopad 2018 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení výměnné acidity ve výluzích chloridem barnatým

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11260 (836225) - listopad 2018

Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity při pH půdy a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu barnatého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23470 (836226) - duben 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity (CEC) a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu hexaamminkobaltitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21268-1 (836230) - duben 2020

Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 1: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 I/kg

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21268-2 (836230) - duben 2020

Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 2: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 I/kg

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21268-3 (836230) - duben 2020

Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 3: Perkolační zkouška s cirkulací kapaliny zdola nahoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21268-4 (836230) - červen 2020

Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 4: Vliv hodnoty pH na vyluhování s počátečním přídavkem kyseliny/zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12782-1 (836231) - únor 2013

Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 1: Extrakce amorfních oxidů a hydroxidů železa kyselinou askorbovou

230 Kč

ČSN EN ISO 12782-2 (836231) - únor 2013

Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 2: Extrakce krystalických oxidů a hydroxidů železa dithioničitanem

230 Kč

ČSN EN ISO 12782-3 (836231) - únor 2013

Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 3: Extrakce oxidů a hydroxidů hliníku oxalátem amonným a kyselinou šťavelovou

230 Kč

ČSN EN ISO 12782-4 (836231) - únor 2013

Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 4: Extrakce huminových látek z pevných vzorků

340 Kč

ČSN EN ISO 12782-5 (836231) - únor 2013

Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 5: Extrakce huminových látek z vodných vzorků

340 Kč

ČSN EN ISO 18772 (836232) - květen 2015 aktuální vydání

Kvalita půdy - Návod pro vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů

350 Kč