Třída 8325 - Ochrana nohou

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 20344 (832500) - srpen 2012 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi

590 Kč

ČSN EN ISO 20345 (832501) - srpen 2012 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv

350 Kč

ČSN EN ISO 20346 (832502) - prosinec 2014 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv

350 Kč

ČSN EN ISO 20347 (832503) - září 2012 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv

350 Kč

ČSN EN 13634 (832504) - červenec 2018 aktuální vydání

Ochranná obuv pro řidiče motocyklů - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15090 (832506) - září 2012 aktuální vydání

Obuv pro hasiče

350 Kč

TNI CEN ISO/TR 18690 (832510) - listopad 2013

Návod na výběr, používání a ošetřování bezpečnostní a pracovní obuvi a jiných osobních ochranných prostředků pro chodidla a nohy

340 Kč

ČSN ISO 5423 (832511) - prosinec 1994

Tvářená plastová obuv. Polyuretanová obuv, s podšívkou nebo bez podšívky, pro všeobecné použití v průmyslu. Specifikace

230 Kč

ČSN ISO 4643 (832512) - prosinec 1994

Tvářená plastová obuv. Obuv z polyvinylchloridu, s podšívkou nebo bez podšívky, pro všeobecné použití v průmyslu. Specifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 17249 ed. 2 (832514) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou

230 Kč

ČSN EN 13832-1 (832520) - červenec 2019 aktuální vydání

Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 1: Terminologie a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 13832-2 (832520) - březen 2020 aktuální vydání

Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi

340 Kč

ČSN EN 13832-3 (832520) - březen 2020 aktuální vydání

Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi

340 Kč

ČSN EN ISO 20349-1 (832525) - duben 2018

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 1: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům ve slévárnách

340 Kč

ČSN EN ISO 20349-2 (832525) - duben 2018

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 2: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům při svařování a podobných postupech

230 Kč

ČSN EN ISO 22568-1 (832570) - leden 2020

Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 1: Kovové tužinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22568-2 (832570) - leden 2020

Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 2: Nekovové tužinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22568-3 (832570) - leden 2020

Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 3: Kovové vložky odolné proti propíchnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22568-4 (832570) - leden 2020

Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 4: Nekovové vložky odolné proti propíchnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13287 (832571) - duben 2020 nové vydání

Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč