ČSN EN ISO 14119 (833315)

Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu

ČSN EN ISO 14119 Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanovuje zásady pro konstrukci a výběr - nezávisle na povaze zdroje energie - blokovacích zařízení spojených s ochrannými kryty.
Tato mezinárodní norma se zabývá částmi ochranných krytů, které ovládají blokovací zařízení.
POZNÁMKA ISO 14120 specifikuje obecné požadavky na konstrukci a výrobu ochranných krytů přednostně z hlediska ochrany osob před mechanickými nebezpečími. Zpracováním signálu od blokovacího zařízení pro zastavení a imobilizaci stroje se zabývá ISO 13849-1 nebo IEC 62061.
Tato mezinárodní norma nezahrnuje nutně všechny specifické požadavky na systémy chyceného klíče.
Tato mezinárodní norma uvádí požadavky pro minimalizaci možnosti ochromení blokovacích zařízení rozumně předvídatelným způsobem.

Označení ČSN EN ISO 14119 (833315)
Katalogové číslo 95329
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 7. 2014
Datum účinnosti 1. 8. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963953298
Změny a opravy Oprava 1 7.15t
Tato norma nahradila ČSN EN 1088 +A2 (833315) z prosince 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 13849-1 (833205)
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

ČSN EN ISO 14120 (833302)
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

ČSN EN ISO 13857 (833212)
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

ČSN EN ISO 4413 (833371)
Hydraulika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti

ČSN EN 349 +A1 (833211)
Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla