Třída 3555 - Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

ČSN EN 120001 (355520) - prosinec 1997

Vzorová předmětová specifikace: Světlo emitující diody, pole světlo emitujících diod, zobrazovače se světlo emitujícími diodami bez vnitřní logiky a rezistoru

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 120002 (355520) - červenec 1998

Vzorová předmětová specifikace - Infračerveně emitující diody, pole infračerveně emitujících diod

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 120003 (355520) - červenec 1998

Vzorová předmětová specifikace - Fototranzistory, fototranzistory v Darlingtonově zapojení, pole fototranzistorů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 120004 (355520) - prosinec 1997

Vzorová předmětová specifikace: Spojovací fotočleny s tranzistorovým výstupem určené pro teplotu okolí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 120005 (355520) - prosinec 1997

Vzorová předmětová specifikace: Fotodiody, pole fotodiod (není určeno pro vláknově optické aplikace)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 120007 (355520) - prosinec 1997

Vzorová předmětová specifikace: Zobrazovače s kapalnými krystaly - Monochromní LCD bez elektronických obvodů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 153000 (355530) - červen 1999

Kmenová specifikace - Diskrétní výkonové polovodičové součástky s tlačnými kontakty (Kvalifikační schválení)

350 Kč