Třída 3587 - Polovodičové součástky

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

ČSN EN 190000 (358750) - srpen 1997

Kmenová specifikace - Monolitické integrované obvody

1 530 Kč

ČSN EN 190100 (358751) - září 1998

Dílčí specifikace - Číslicové monolitické integrované obvody

550 Kč

ČSN EN 190101 (358751) - listopad 1997

Rodová specifikace: Číslicové integrované obvody TTL - Řady 54, 64, 74, 84

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 190102 (358751) - listopad 1997

Rodová specifikace: Číslicové integrované Schottkyho obvody TTL - Řady 54S, 64S, 74S, 84S

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 190103 (358751) - listopad 1997

Rodová specifikace: Číslicové integrované nízkovýkonové Schottkyho obvody TTL - Řady 54LS, 64LS, 74LS, 84LS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 190106 (358751) - listopad 1997

Rodová specifikace: Zdokonalené nízkovýkonové číslicové integrované Schottkyho obvody TTL - Řady 54ALS, 74ALS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 190107 (358751) - listopad 1997

Rodová specifikace: Rychlé číslicové integrované obvody TTL - Řady 54F, 74F

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 190108 (358751) - listopad 1997

Rodová specifikace: Zdokonalené číslicové integrované Schottkyho obvody TTL - Řady 54AS, 74AS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 190109 (358751) - listopad 1997

Rodová specifikace: Číslicové integrované obvody HC MOS - Řady HC/HCT/HCU

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 190110 (358751) - listopad 1997

Vzorová předmětová specifikace: Číslicové integrované obvody - mikroprocesory

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 190116 (358751) - červen 1998

Rodová specifikace - Číslicové integrované obvody AC MOS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62258-1 ed. 2 (358759) - květen 2011 aktuální vydání

Polovodičové čipové výrobky - Část 1: Požadavky pro nakupování a používání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62258-2 ed. 2 (358759) - leden 2012 aktuální vydání

Polovodičové čipové výrobky - Část 2: Formáty pro výměnu dat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62258-5 (358759) - červen 2007

Polovodičové čipové výrobky - Část 5: Požadavky na informace vztahující se na elektrickou simulaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62258-6 (358759) - červen 2007

Polovodičové čipové výrobky - Část 6: Požadavky na informace vztahující se na tepelnou simulaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 163100 (358763) - říjen 1997

Dílčí specifikace: Vrstvové a hybridní integrované obvody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 163101 (358763) - říjen 1997

Vzorová předmětová specifikace: Vrstvové a hybridní integrované obvody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 165000-1 (358765) - říjen 1997

Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 1: Kmenová specifikace - Postup pro schválení způsobilosti

550 Kč

ČSN EN 165000-2 (358765) - říjen 1997

Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 2: Vnitřní vizuální kontrola a zvláštní zkoušky

350 Kč

ČSN EN 165000-3 (358765) - září 1997

Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 3: Přehled vlastních auditů a protokol pro výrobce vrstvových a hybridních integrovaných obvodů

770 Kč

ČSN EN 165000-4 (358765) - září 1997

Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 4: Informace pro zákazníka, plány úrovní hodnocení výrobku a vzorová předmětová specifikace

550 Kč

ČSN EN 165000-5 (358765) - listopad 1998

Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 5: Postup pro kvalifikační schválení

350 Kč

ČSN EN 62373 (358767) - březen 2007

Zkouška stability tranzistorů MOSFET při namáhání napětím a teplotou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62374 (358768) - květen 2008

Polovodičové součástky - Zkouška časově závislého průrazu dielektrika hradel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62374-1 (358768) - červenec 2011

Polovodičové součástky - Část 1: Zkouška časově závislého průrazu dielektrika pro intermetalické vrstvy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62417 (358769) - prosinec 2010

Polovodičové součástky - Zkoušky pohyblivých iontů pro tranzistory řízené polem (MOSFET)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62416 (358770) - prosinec 2010

Polovodičové součástky - Zkoušky horkých nosičů u MOS tranzistorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62415 (358771) - prosinec 2010

Polovodičové součástky - Elektromigrační zkouška pomocí konstantního proudu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62418 (358772) - leden 2011

Polovodičové součástky - Zkouška poruch pokovení způsobených pnutím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62047-1 ed. 2 (358775) - září 2016 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 1: Termíny a definice

350 Kč

ČSN EN 62047-10 (358775) - březen 2012

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 10: Zkouška tlakem mikrosloupku pro materiály MEMS

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.12t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN 62047-11 (358775) - duben 2014

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 11: Zkušební metoda pro koeficienty lineární tepelné roztažnosti volně umístěných materiálů pro mikroelektromechanické systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62047-12 (358775) - duben 2012

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 12: Metoda zkoušení ohybové únavy tenkovrstvých materiálů využívající rezonanční vibrace struktur MEMS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62047-13 (358775) - říjen 2012

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 13: Namáhání struktur MEMS ohybem a střihem pro měření adhezní pevnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62047-14 (358775) - říjen 2012

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 14: Metoda měření mezní tvářitelnosti materiálů kovové vrstvy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62047-16 (358775) - září 2015

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 16: Metody zkoušení pro stanovení zbytkového pnutí vrstev MEMS - Metody zakřivení desky a ohyb konzolového nosníku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62047-17 (358775) - září 2015

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 17: Zkušební metoda vyboulení pro měření mechanických vlastností tenkých vrstev

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62047-18 (358775) - duben 2014

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 18: Metoda zkoušení ohybu tenkovrstvých materiálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62047-19 (358775) - duben 2014

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 19: Elektronické kompasy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62047-2 (358775) - květen 2007

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 2: Metody zkoušek v tahu tenkovrstvových materiálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62047-20 (358775) - duben 2015

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 20: Gyroskopy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62047-21 (358775) - duben 2015

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 21: Metoda zkoušení pro Poissonův poměr tenkovrstvých materiálů MEMS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62047-22 (358775) - duben 2015

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 22: Elektromechanická metoda zkoušky tahem pro vodivé tenké vrstvy na pružných substrátech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62047-25 (358775) - duben 2017

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 25: MEMS zhotovené technologií na bázi křemíku - Metoda měření pevnosti při namáhání tah-tlak a ve smyku pro mikrooblast připojení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62047-26 (358775) - srpen 2016

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 26: Popis a měřicí metody pro mikrostruktury zářezů a jehel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62047-3 (358775) - květen 2007

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 3: Tenkovrstvové normalizované zkušební kusy pro zkoušky v tahu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62047-4 (358775) - květen 2011

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 4: Kmenová specifikace pro MEMS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62047-5 (358775) - březen 2012

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 5: Spínače RF MEMS

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.12t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN 62047-6 (358775) - listopad 2010

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 6: Metody zkoušení axiální únavy tenkovrstvých materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62047-7 (358775) - únor 2012

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 7: MEMS BAW filtr a duplexer pro řízení a výběr rádiových kmitočtů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62047-8 (358775) - prosinec 2011

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 8: Zkušební metoda ohýbání proužku pro měření tahových vlastností tenkých vrstev

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62047-9 (358775) - březen 2012

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 9: Měření pevnosti spojení dvou destiček pro MEMS

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.12t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč

ČSN IEC 62047-28 (358775) - říjen 2017

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 28: Provozní zkouška pro vibracemi buzené elektretové součástky MEMS získávající energii

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62779-1 (358776) - říjen 2016

Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62779-2 (358776) - říjen 2016

Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 2: Charakterizace výkonu rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62779-3 (358776) - prosinec 2016

Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 3: Funkční typ a jeho provozní podmínky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62629-1-2 (358786) - březen 2014

3D zobrazovací zařízení - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky

230 Kč

ČSN EN 62629-22-1 (358786) - listopad 2013

3D zobrazovací zařízení - Část 22-1: Metody měření pro autostereoskopické displeje - Optické

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61747-1 (358787) - květen 2000

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.03t

580 Kč

ČSN EN 61747-10-1 (358787) - březen 2014

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 10-1: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Mechanické zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61747-2 (358787) - listopad 1999

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 2: Zobrazovací moduly s kapalnými krystaly - Dílčí specifikace

230 Kč

ČSN EN 61747-2-1 ed. 2 (358787) - listopad 2013 aktuální vydání

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 2-1: Monochromatické zobrazovací LCD moduly s pasivní maticí - Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61747-2-2 (358787) - červen 2005

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 2-2: Maticové barevné moduly LCD - Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61747-3 ed. 2 (358787) - květen 2007 aktuální vydání

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 3: Zobrazovací buňky s kapalnými krystaly (LCD) - Dílčí specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61747-3-1 ed. 2 (358787) - červen 2007 aktuální vydání

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 3-1: Zobrazovací buňky s kapalnými krystaly (LCD) - Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61747-30-1 (358787) - březen 2013

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 30-1: Metody měření zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly - Typ transmisivní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61747-4 ed. 2 (358787) - červenec 2013 aktuální vydání

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 4: Zobrazovací moduly a buňky s kapalnými krystaly - Základní mezní a charakteristické hodnoty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61747-4-1 (358787) - červen 2005

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 4-1: Maticové barevné moduly LCD - Základní mezní a charakteristické hodnoty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61747-5 (358787) - červen 1999

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 5: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanické zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.14t

472 Kč

ČSN EN 61747-5-2 (358787) - březen 2012

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 5-2: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Vizuální kontrola barevných zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly s aktivním maticovým adresováním

230 Kč

ČSN EN 61747-5-3 (358787) - prosinec 2010

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 5-3: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Pevnost a spolehlivost skla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61747-6-2 (358787) - březen 2012

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 6-2: Metody měření zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly - Typ reflexní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61747-6-3 (358787) - duben 2012

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 6-3: Měření pohybových artefaktů aktivních matic zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61988-1 ed. 2 (358788) - březen 2012 aktuální vydání

Plazmové zobrazovací panely - Část 1: Terminologie a písmenné značky

550 Kč

ČSN EN 61988-2-1 ed. 2 (358788) - srpen 2012 aktuální vydání

Plazmové zobrazovací panely - Část 2-1: Metody měření - Optické a optoelektrické

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61988-2-3 (358788) - duben 2010

Plazmové zobrazovací panely - Část 2-3: Metody měření - Kvalita obrazu: Vady a degradace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61988-2-4 (358788) - květen 2012

Plazmové zobrazovací panely - Část 2-4: Metody měření - Vizuální kvalita - Obrazové artefakty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61988-2-5 (358788) - leden 2013

Plazmové zobrazovací panely - Část 2-5: Metody měření - Akustický šum

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61988-3-1 (358788) - červenec 2006

Plazmové zobrazovací panely - Část 3-1: Mechanické rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61988-3-2 (358788) - duben 2010

Plazmové zobrazovací panely - Část 3-2: Rozhraní - Elektrické rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61988-4 (358788) - leden 2008

Plazmové zobrazovací panely - Část 4: Klimatické a mechanické metody zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61988-5 (358788) - červen 2010

Plazmové zobrazovací panely - Část 5: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62341-1-1 (358789) - květen 2010

Displeje s organickými svíticími diodami (OLED) - Část 1-1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62341-1-2 (358789) - srpen 2010

Displeje s organickými diodami LED - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky

350 Kč

ČSN EN 62341-5 (358789) - srpen 2010

Displeje s organickými diodami LED - Část 5: Metody zkoušení vlivů prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62341-5-2 (358789) - březen 2014

Displeje s organickými diodami LED - Část 5-2: Metody zkoušení mechanické trvanlivosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62341-5-3 (358789) - duben 2014

Displeje s organickými diodami LED - Část 5-3: Metody měření ulpívání obrazu a životnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62341-6-1 (358789) - září 2011

Displeje s organickými diodami (LED) - Část 6-1: Metody měření optických a elektrooptických parametrů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62341-6-2 (358789) - říjen 2012

Displeje s organickými diodami LED - Část 6-2: Metody měření vizuální kvality obrazu a provozní podmínky okolí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62341-6-3 (358789) - květen 2013

Displeje s organickými diodami LED - Část 6-3: Metody měření kvality obrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62595-1-1 (358790) - prosinec 2013

Jednotka podsvícení pro LCD - Část 1-1: Kmenová specifikace

340 Kč

ČSN EN 62595-1-2 (358790) - září 2012

Jednotka podsvícení pro LCD - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky

340 Kč

ČSN EN 62595-2 (358790) - červenec 2013

Jednotka podsvícení pro LCD - Část 2: Elektrooptické metody měření pro jednotky podsvícení s diodami LED

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60191-1 (358791) - leden 2008

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 1: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder diskrétních součástek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 27. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 60191-3 (358791) - září 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 3: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder integrovaných obvodů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN EN 60191-4 ed. 2 (358791) - červen 2014 aktuální vydání

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 4: Kódovací systém a roztřídění podle tvarů pro pouzdra polovodičových součástek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

690 Kč

ČSN EN 60191-6 ed. 2 (358791) - červenec 2010 aktuální vydání

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60191-6-1 (358791) - srpen 2002

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-1: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s vývody ve tvaru racčího křídla

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60191-6-10 (358791) - červenec 2004

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-10: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Rozměry pouzder P-VSON

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60191-6-12 ed. 2 (358791) - březen 2012 aktuální vydání

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-12: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra FLGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60191-6-13 ed. 2 (358791) - duben 2017 aktuální vydání

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-13: Směrnice pro návrh objímek otevřených shora pro pole vývodů s malou roztečí typů FBGA/FLGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60191-6-16 (358791) - leden 2008

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-16: Slovník zkušebních a zahořovacích patic BGA, LGA, FBGA a FLGA pro polovodiče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60191-6-17 (358791) - prosinec 2011

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-17: Všeobecná pravidla pro přípravu obrysového nákresu pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Návod pro návrh vrstvových pouzder - Pouzdra P-PFBGA a P-PFLGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60191-6-18 (358791) - říjen 2010

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-18: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční pokyn pro návrh pouzder BGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60191-6-19 (358791) - prosinec 2010

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-19: Měřicí metody pro měření zprohýbání pouzdra při zvýšené teplotě a maximální dovolené deformace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60191-6-2 (358791) - říjen 2002

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-2: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s vývody ve tvaru kuliček s roztečí 1,50 mm, 1,27 mm a 1,00 mm uspořádaných do sloupců

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.03t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN EN 60191-6-20 (358791) - červen 2011

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-20: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Měřicí metody pro rozměry pouzder SOJ

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60191-6-21 (358791) - červen 2011

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-21: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Měřicí metody pro rozměry pouzder SOP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60191-6-22 (358791) - září 2013

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-22: Obecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra S-FBGA a S-FLGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60191-6-3 (358791) - srpen 2001

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-3: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Měřicí metody pro rozměry pouzder QFP

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60191-6-4 (358791) - leden 2004

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-4: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Metody měření pro pouzdra BGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60191-6-5 (358791) - červen 2002

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-5: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s mřížkovým uspořádáním kuliček s jemnou roztečí (FBGA)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60191-6-6 (358791) - únor 2002

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-6: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro součástky FLGA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60191-6-8 (358791) - červen 2002

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-8: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro sklem utěsněná plochá čtvercová keramická pouzdra (G-QFP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN IEC 60191-1 ed. 2 (358791) - říjen 2018

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder diskrétních součástek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN IEC 191-2 (358791) - leden 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 191-2T (358791) - leden 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Osmnáctý doplněk

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 60191-2U (358791) - leden 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Devatenáctý doplněk

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 60191-2V (358791) - leden 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Dvacátý doplněk

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 60191-2W (358791) - červen 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Jedenadvacátý doplněk

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 60191-2X (358791) - srpen 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Dvaadvacátý doplněk

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.08t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN IEC 60191-2Y (358791) - duben 2001

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Třiadvacátý doplněk

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 60191-2Z (358791) - srpen 2001

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Čtyřiadvacátý doplněk

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 60191-5 (358791) - leden 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 5: Doporučení týkající se pouzder integrovaných obvodů, které jsou automaticky nalepované na pásek (TAB)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62215-3 (358792) - duben 2014

Integrované obvody - Měření impulzní odolnosti - Část 3: Nesynchronní přechodová injekční metoda

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62435-1 (358793) - září 2017

Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 1: Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62435-2 (358793) - září 2017

Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 2: Mechanismy degradace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62435-5 (358793) - září 2017

Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 5: Čipové součástky a součástky na křemíkové desce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62435-3 (358793) - září 2020

Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 3: Data

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62435-4 (358793) - leden 2019

Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 4: Skladování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62435-6 (358793) - březen 2019

Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 6: Zapouzdřené nebo dokončené součástky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN IEC 62830-1 (358794) - listopad 2017

Polovodičové součástky - Polovodičové součástky pro sběr a generování energie - Část 1: Sběr piezoelektrické energie založený na vibracích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN IEC 62830-2 (358794) - říjen 2017

Polovodičové součástky - Polovodičové součástky pro sběr a generování energie - Část 2: Sběr termoelektrické energie založený na teplotním výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62433-2 ed. 2 (358795) - září 2017 aktuální vydání

EMC modelování integrovaných obvodů - Část 2: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vedením (ICEM-CE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 62433-3 (358795) - září 2017

EMC modelování integrovaných obvodů - Část 3: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vyzařováním (ICEM-RE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62433-4 (358795) - leden 2017

EMC modelování integrovaných obvodů - Část 4: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování RF imunity - Modelování imunity pro šíření poruch vedením (ICIM-CI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN IEC 62433-1 (358795) - listopad 2019

EMC modelování integrovaných obvodů - Část 1: Obecný modelovací rámec

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

610 Kč

ČSN IEC 62880-1 (358796) - červen 2018

Polovodičové součástky - Normalizovaná zkouška migrace vyvolaná namáháním - Část 1: Normalizovaná zkouška namáhání mědi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60747-15 ed. 2 (358797) - srpen 2012 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 15: Polovodičové výkonové součástky s izolovaným pouzdrem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60747-16-1 (358797) - říjen 2002

Polovodičové součástky - Část 16-1: Mikrovlnné integrované obvody - Zesilovače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.07t, A2 10.17t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

635 Kč

ČSN EN 60747-16-10 (358797) - květen 2005

Polovodičové součástky - Část 16-10: Program schvalování technologie (TAS) pro monolitické mikrovlnné integrované obvody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60747-16-3 (358797) - únor 2003

Polovodičové součástky - Část 16-3: Mikrovlnné integrované obvody - Měniče kmitočtu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.09t, A2 4.18t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

485 Kč

ČSN EN 60747-16-4 (358797) - květen 2005

Polovodičové součástky - Část 16-4: Mikrovlnné integrované obvody - Spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.11t, A2 4.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 60747-16-5 (358797) - březen 2014

Polovodičové součástky - Část 16-5: Mikrovlnné integrované obvody - Oscilátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60747-5-2 (358797) - únor 2002

Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-2: Optoelektronické součástky - Základní mezní a charakteristické hodnoty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.03t, Z1 12.11t

612 Kč

ČSN EN 60747-5-3 (358797) - únor 2002

Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-3: Optoelektronické součástky - Metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.03t, Z1 12.11t

612 Kč

ČSN EN 60747-5-5 (358797) - prosinec 2011

Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 5-5: Optoelektronické součástky - Fotoelektrické vazební členy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

760 Kč

ČSN EN IEC 60747-16-6 (358797) - únor 2020

Polovodičové součástky - Část 16-6: Mikrovlnné integrované obvody - Násobiče kmitočtu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61943 (358798) - červen 2000

Integrované obvody - Směrnice pro postup schvalování výrobních linek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61964 (358798) - červen 2000

Integrované obvody - Uspořádání vývodů (pinů) paměťových součástek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61967-1 (358798) - prosinec 2002

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 1: Všeobecné podmínky a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 16. lednu 2022 (zobrazit náhrady).

97 Kč

ČSN EN 61967-2 (358798) - duben 2006

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 2: Měření vyzařovaných emisí - Metoda dutiny TEM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61967-4 (358798) - leden 2003

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Měření emisí šířených vedením - Metoda s přímou vazbou 1 Ω/150 Ω

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.06t, Oprava 1 6.07t, Oprava 2 1.18t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

335 Kč

ČSN EN 61967-5 (358798) - prosinec 2003

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 5: Měření emisí šířených vedením - Metoda pracovního stolu s Faradayovou klecí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61967-6 (358798) - květen 2003

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 6: Měření emisí šířených vedením - Metoda s magnetickou sondou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.08t, Oprava 1 6.11t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

425 Kč

ČSN EN 61967-8 (358798) - květen 2012

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 8: Měření emisí šířených vyzařováním - Metoda zkušebního deskového vedení IC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62132-1 ed. 2 (358798) - červen 2016 aktuální vydání

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 1: Obecné podmínky a definice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62132-2 (358798) - září 2011

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 2: Měření odolnosti proti vyzařování - Metoda dutiny TEM a širokopásmové dutiny TEM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62132-3 (358798) - duben 2008

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1GHz - Část 3: Metody injekce velkého proudu (BCI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62132-4 (358798) - listopad 2006

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Metoda přímé injekce RF výkonu

340 Kč

ČSN EN 62132-5 (358798) - září 2006

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1 GHz - Část 5: Metoda pracovní Faradayovy klece

340 Kč

ČSN EN 62132-8 (358798) - duben 2013

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 8: Měření odolnosti proti vyzařování - Metoda IC s páskovým vedením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62228-2 (358798) - červenec 2017

Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 2: Vysílače-přijímače LIN

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 61967-1 ed. 2 (358798) - červenec 2019

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 1: Obecné podmínky a definice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62228-1 (358798) - srpen 2018

Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 1: Obecné podmínky a definice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 62228-3 (358798) - listopad 2019

Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 3: Vysílače-přijímače CAN

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN IEC 1739 (358798) - únor 2001

Integrované obvody - Postupy pro schválení výrobní linky a management jakosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 60748-2 (358798) - srpen 2000

Polovodičové součástky - Integrované obvody - Část 2: Číslicové integrované obvody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 60748-4 (358798) - leden 2000

Polovodičové součástky - Integrované obvody - Část 4: Stykové integrované obvody (pro rozhraní)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN IEC 748-11 (358798) - říjen 1993

Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 11: Dílčí norma pro polovodičové integrované obvody kromě hybridních obvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.97t

465 Kč

ČSN IEC 748-11-1 (358798) - říjen 1996

Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 11: Oddíl 1: Vnitřní vizuální kontrola pro polovodičové integrované obvody kromě hybridních obvodů

350 Kč

ČSN IEC 748-20 (358798) - leden 1993

Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 20: Kmenová norma pro vrstvové integrované obvody a hybridní integrované obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.97t

465 Kč

ČSN IEC 748-3 (358798) - prosinec 1994

Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 3: Analogové integrované obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 8.96t, Opr.A2/Cor.1 5.97t

1 240 Kč

ČSN IEC 748-3-1 (358798) - leden 1997

Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 3: Analogové integrované obvody. Oddíl první: Vzorová předmětová specifikace pro monolitické integrované operační zesilovače

230 Kč

ČSN EN 60749-1 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 1: Všeobecná ustanovení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60749-10 (358799) - duben 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 10: Mechanické údery

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.07t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN EN 60749-11 (358799) - duben 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 11: Rychlá změna teploty - Metoda dvou lázní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.03t, Oprava 2 5.07t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

105 Kč

ČSN EN 60749-12 (358799) - duben 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 12: Vibrace, proměnlivý kmitočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.07t, Z1 8.18t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma byla zrušena k 17. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60749-13 (358799) - duben 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 13: Solné ovzduší

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.07t, Z1 10.18t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 22. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

117 Kč

ČSN EN 60749-14 (358799) - červen 2004

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 14: Pevnost vývodů (neporušenost přívodů)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60749-15 ed. 2 (358799) - červenec 2011 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 15: Odolnost proti teplu při pájení součástek montovaných do průchozích otvorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-16 (358799) - listopad 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 16: Zjišťování šumu způsobeného nárazem částic (PIND)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-17 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 17: Neutronové záření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 2. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60749-18 (358799) - srpen 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 18: Ionizující záření (celková dávka)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 15. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 60749-19 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 19: Zkouška pevnosti čipu střihem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

420 Kč

ČSN EN 60749-2 (358799) - duben 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 2: Nízký tlak vzduchu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN EN 60749-20 ed. 2 (358799) - květen 2010 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 20: Odolnost v plastu zapouzdřených SMD součástek proti kombinovanému působení vlhkosti a tepla při pájení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60749-20-1 (358799) - prosinec 2009

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 20-1: Manipulace, balení, značení a přeprava povrchově montovaných součástek citlivých na společné působení vlhkosti a tepla při pájení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60749-21 ed. 2 (358799) - prosinec 2011 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 21: Pájitelnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60749-22 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 22: Pevnost spoje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60749-23 (358799) - prosinec 2004

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 23: Zkouška životnosti při zvýšené teplotě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.11t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

530 Kč

ČSN EN 60749-24 (358799) - prosinec 2004

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 24: Zrychlená zkouška odolnosti proti vlhkosti - HAST bez předpětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-25 (358799) - červen 2004

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 25: Teplotní cykly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60749-26 ed. 2 (358799) - leden 2015

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 26: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model lidského těla (HBM)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 19. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 60749-27 (358799) - březen 2007

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 27: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Strojový model (MM)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.13t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 60749-28 (358799) - prosinec 2017

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 28: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model nabité součástky (CDM) - úroveň součástky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60749-29 ed. 2 (358799) - prosinec 2011 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 29: Zkouška zavření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60749-3 ed. 2 (358799) - říjen 2017 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 3: Vnější vizuální kontrola

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-30 (358799) - srpen 2005

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 30: Aklimatizace nehermetických součástek pro povrchovou montáž před zkouškou spolehlivosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.11t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

580 Kč

ČSN EN 60749-31 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 31: Hořlavost v plastu zapouzdřených součástek (vyvolaná vnitřně)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-32 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 32: Hořlavost v plastu zapouzdřených součástek (vyvolaná zevně)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

420 Kč

ČSN EN 60749-33 (358799) - prosinec 2004

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 33: Odolnost vůči velmi zrychlené zkoušce vlhkostí - Autokláv bez předpětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-34 ed. 2 (358799) - září 2011 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 34: Výkonové cykly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60749-35 (358799) - květen 2007

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 35: Akustická mikroskopie pro elektronické součástky zapouzdřené v plastu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60749-36 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 36: Stálé zrychlení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-37 (358799) - září 2008

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 37: Zkouška pádem osazené desky metodou používající měřič zrychlení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60749-38 (358799) - říjen 2008

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 38: Metoda zkoušení četnosti občasných chyb polovodičových součástek s pamětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-39 (358799) - březen 2007

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 39: Měření difúzního koeficientu vlhkosti a rozpustnosti vody v organických materiálech používaných pro polovodičové součástky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60749-4 ed. 2 (358799) - říjen 2017 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 4: Vlhké teplo konstantní, velmi zrychlená zkouška namáháním (HAST)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-40 (358799) - březen 2012

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 40: Zkouška pádem osazené desky metodou používající tenzometr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60749-42 (358799) - duben 2015

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 42: Teplota a vlhkost skladování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-43 (358799) - leden 2018

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 43: Pokyny pro kvalifikační plány spolehlivosti integrovaných obvodů (IC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60749-44 (358799) - únor 2017

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 44: Zkušební metoda efektu samostatné události (SEE) pomocí ozáření neutronovým svazkem pro polovodičové součástky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60749-5 ed. 2 (358799) - prosinec 2017 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 5: Zkouška životnosti konstantní teplotou a vlhkostí při elektrické polarizaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-6 ed. 2 (358799) - říjen 2017 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 6: Skladování při vysoké teplotě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-7 ed. 2 (358799) - únor 2012 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 7: Měření obsahu vnitřní vlhkosti a analýza dalších zbytkových plynů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-8 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 8: Hermetičnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60749-9 ed. 2 (358799) - říjen 2017 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 9: Trvanlivost značení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60749-12 ed. 2 (358799) - srpen 2018

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 12: Vibrace, proměnlivý kmitočet

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60749-13 ed. 2 (358799) - říjen 2018

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 13: Solné ovzduší

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60749-17 ed. 2 (358799) - listopad 2019

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 17: Neutronové záření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60749-18 ed. 2 (358799) - prosinec 2019

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 18: Ionizující záření (celková dávka)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60749-26 ed. 3 (358799) - srpen 2018

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 26: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model lidského těla (HBM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč