ČSN EN 61967-2 (358798)

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 2: Měření vyzařovaných emisí - Metoda dutiny TEM

ČSN EN 61967-2 Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 2: Měření vyzařovaných emisí - Metoda dutiny TEM
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma popisuje metodu měření elektromagnetického záření z integrovaného obvodu (IC). Hodnocený IC je namontován na speciální zkušební desce s plošnými spoji, která je uchycena ke vstupnímu otvoru stěny dutiny. Dutina je širokopásmová typu TEM nebo gigahertzová TEM (GTEM). Zkušební deska není jako obvykle uvnitř dutiny, ale je součástí stěny dutiny. Tato metoda je použitelná pro libovolnou dutinu typu TEM nebo GTEM, která má příslušně upravenu stěnu. Měřené RF napětí bude však ovlivněno řadou faktorů. Hlavním faktorem je vzdálenost mezi clonou a zkušební deskou (stěnou dutiny).
Tento postup používá 1GHz TEM dutinu se vzdáleností 45 mm a dutinu GTEM s průměrnou vzdáleností mezi clonou a spodní stěnou 45 mm nad vstupním otvorem. Jiné dutiny nemusí vytvářet identické výstupní spektrum, mohou však být použity pro srovnávací měření, vzhledem k jejich omezení ve frekvenci a citlivosti. Převodní faktor může dovolit srovnání mezi daty měřenými na dutinách TEM a GTEM, pro různé vzdálenosti mezi clonou a spodní stěnou.
Zkušební deska s IC ovlivňuje geometrii a orientaci IC vzhledem k dutině a vylučuje jakékoli propojovací vodiče uvnitř dutiny - tyto jsou umístěny na zadní straně desky, tj. na vnější straně dutiny. Dutina TEM je na jednom 50-ohmovém otvoru zakončena rezistorem 50 ohm. Druhý 50-ohmový otvor dutiny TEM nebo jediný 50-ohmový otvor dutiny GTEM je připojen na vstup spektrálního analyzátoru nebo přijímače, který měří RF emisi vyzařovanou z integrovaného obvodu na clonu dutiny.
Přejímaná norma se skládá ze tří stran anglického textu normy EN a 43 stran anglického a francouzského textu normy IEC.

Označení ČSN EN 61967-2 (358798)
Katalogové číslo 75565
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 4. 2006
Datum účinnosti 1. 5. 2006
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963755656
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61967-1 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 1: Všeobecné podmínky a definice

ČSN EN 61967-4 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Měření emisí šířených vedením - Metoda s přímou vazbou 1 Ω/150 Ω

ČSN EN 61967-5 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 5: Měření emisí šířených vedením - Metoda pracovního stolu s Faradayovou klecí

ČSN EN 61967-6 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 6: Měření emisí šířených vedením - Metoda s magnetickou sondou

ČSN EN 61967-8 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 8: Měření emisí šířených vyzařováním - Metoda zkušebního deskového vedení IC

ČSN EN IEC 61967-1 ed. 2 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 1: Obecné podmínky a definice