ČSN EN IEC 61967-1 ed. 2 (358798)

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 1: Obecné podmínky a definice

ČSN EN IEC 61967-1 ed. 2 Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 1: Obecné podmínky a definice
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje obecné informace a definice pro měření elektromagnetického rušení šířeného vedením a vyzařovaného elektromagnetického rušení z integrovaných obvodů. Stanovuje také měřicí podmínky, zkušební zařízení, nastavení, stejně jako zkušební postupy a obsah zkušebních zpráv. Příloha A pomáhá při výběru vhodné zkušební metody (metod).
Předmětem této normy je stanovit obecné podmínky pro případ stanovení jednotného zkušebního prostředí a získat kvantitativní opatření proti RF rušení, které produkuje integrovaný obvod (IC). Stanovuje kritické parametry, které mají vliv na zkušební výsledky. Odchylky od této normy jsou uvedeny v individuální zkušební zprávě. Výsledky měření mohou být použity pro srovnání, nebo další účely.
Měření napětí a proudu, které doprovází RF emise šířené vedením nebo vyzářené RF rušení, které vychází z integrovaného obvodu za řízených podmínek, poskytuje informaci o možných RF rušeních při aplikaci integrovaného obvodu.
V každé části IEC 61967 je uveden vhodný kmitočtový rozsah.

Označení ČSN EN IEC 61967-1 ed. 2 (358798)
Katalogové číslo 507992
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 7. 2019
Datum účinnosti 1. 8. 2019
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135079926
Tato norma nahradila ČSN EN 61967-1 (358798) z prosince 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61967-1 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 1: Všeobecné podmínky a definice

ČSN EN 61967-2 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 2: Měření vyzařovaných emisí - Metoda dutiny TEM

ČSN EN 61967-4 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Měření emisí šířených vedením - Metoda s přímou vazbou 1 Ω/150 Ω

ČSN EN 61967-5 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 5: Měření emisí šířených vedením - Metoda pracovního stolu s Faradayovou klecí

ČSN EN 61967-6 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 6: Měření emisí šířených vedením - Metoda s magnetickou sondou

ČSN EN 61967-8 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 8: Měření emisí šířených vyzařováním - Metoda zkušebního deskového vedení IC