ČSN EN 61967-1 (358798)

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 1: Všeobecné podmínky a definice

ČSN EN 61967-1 Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 1: Všeobecné podmínky a definice
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 97 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 16. 1. 2022. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61967 podává obecné informace a definice o měření emisí šířených vedením a vyzařovaných elektromagnetických rušení z integrovaných obvodů. Také uvádí popis podmínek měření, zkušebního zařízení a nastavení, stejně jako zkušební postupy a obsah zkušebních zpráv. Srovnávací tabulka zkušebních metod je obsažena v příloze A, aby pomohla při výběru vhodné zkušební metody.
Předmětem této normy je popsat všeobecné podmínky pro zajištění jednotného zkušebního prostředí a získání kvantitativního měření vysokofrekvenčního vyzařování z integrovaných obvodů. Jsou zde popsány kritické parametry, u nichž se očekává ovlivnění zkušebních výsledků. Výsledky měření je možno použít k porovnání nebo jiným účelům.
Měření napětí a proudu řízených RF emisí nebo vyzařovaných RF záření vycházejících z integrovaného obvodu za řízených podmínek, poskytuje informace o možnosti vysokofrekvenčního vyzařování při aplikaci integrovaného obvodu.

Označení ČSN EN 61967-1 (358798)
Katalogové číslo 65977
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 12. 2002
Datum účinnosti 1. 1. 2003
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963659770
Změny a opravy Z1 7.19t
Norma je platná do 16. 1. 2022
a bude nahrazena ČSN EN IEC 61967-1 ed. 2 (358798)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61967-2 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 2: Měření vyzařovaných emisí - Metoda dutiny TEM

ČSN EN 61967-4 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Měření emisí šířených vedením - Metoda s přímou vazbou 1 Ω/150 Ω

ČSN EN 61967-5 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 5: Měření emisí šířených vedením - Metoda pracovního stolu s Faradayovou klecí

ČSN EN 61967-6 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 6: Měření emisí šířených vedením - Metoda s magnetickou sondou

ČSN EN 61967-8 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 8: Měření emisí šířených vyzařováním - Metoda zkušebního deskového vedení IC

ČSN EN IEC 61967-1 ed. 2 (358798)
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 1: Obecné podmínky a definice