ČSN EN 61747-5 (358787)

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 5: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanické zkoušky

ČSN EN 61747-5 Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 5: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanické zkoušky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 472 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61747 uvádí zkušební metody vhodné pro zobrazovací součástky (zobrazovače) s kapalnými krystaly. Pokud je to možné, bere v úvahu zkoušky vlivů prostředí, uvedené v IEC 60068.
Rovněž zahrnuje vizuální kontrolu jak zobrazovacích buněk s kapalnými krystaly, tak zobrazovacích modulů.
POZNÁMKA 1 - Tato norma se vydává samostatně mimo IEC 60749, neboť technologie zobrazovacích součástek s kapalnými krystaly je zcela odlišná od polovodičových součástek co se týče
- tvaru a velikosti;
- použitého materiálu a struktury;
- funkce;
- meřicích metod
- principu činnosti.
POZNÁMKA 2 - Součástky zahrnují buňky a moduly.
Předmětem této normy je stanovit jednotné přednostní zkušební metody s přednostními hodnotami úrovní namáhání pro posuzování odolností zobrazovacích součástek s kapalnými krystaly vůči vlivům prostředí.
V případě rozporu mezi touto normou a příslušnou specifikací má přednost příslušná specifikace.

Označení ČSN EN 61747-5 (358787)
Katalogové číslo 56076
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 1999
Datum účinnosti 1. 7. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963560762
Změny a opravy Z1 3.14t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61747-1 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 61747-10-1 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 10-1: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Mechanické zkoušky

ČSN EN 61747-2 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 2: Zobrazovací moduly s kapalnými krystaly - Dílčí specifikace

ČSN EN 61747-2-1 ed. 2 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 2-1: Monochromatické zobrazovací LCD moduly s pasivní maticí - Vzorová předmětová specifikace

ČSN EN 61747-2-2 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 2-2: Maticové barevné moduly LCD - Vzorová předmětová specifikace

ČSN EN 61747-3 ed. 2 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 3: Zobrazovací buňky s kapalnými krystaly (LCD) - Dílčí specifikace

ČSN EN 61747-3-1 ed. 2 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 3-1: Zobrazovací buňky s kapalnými krystaly (LCD) - Vzorová předmětová specifikace

ČSN EN 61747-30-1 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 30-1: Metody měření zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly - Typ transmisivní

ČSN EN 61747-4 ed. 2 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 4: Zobrazovací moduly a buňky s kapalnými krystaly - Základní mezní a charakteristické hodnoty

ČSN EN 61747-4-1 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 4-1: Maticové barevné moduly LCD - Základní mezní a charakteristické hodnoty

ČSN EN 61747-5-2 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 5-2: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Vizuální kontrola barevných zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly s aktivním maticovým adresováním

ČSN EN 61747-5-3 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 5-3: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Pevnost a spolehlivost skla

ČSN EN 61747-6-2 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 6-2: Metody měření zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly - Typ reflexní

ČSN EN 61747-6-3 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 6-3: Měření pohybových artefaktů aktivních matic zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly