ČSN EN 61747-30-1 (358787)

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 30-1: Metody měření zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly - Typ transmisivní

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument se omezuje na transmisivní zobrazovací moduly s kapalnými krystaly následujících typů: segmentové, typy s pasivním nebo aktivním maticovým adresováním, achromatické nebo barevné. Dále se norma vztahuje na transmisivní režimy transflexivních LCD modulů se zapnutým podsvícením. Norma se nevztahuje na LCD moduly v kombinaci s dotykovým panelem nebo s čelním podsvícením, jelikož příslušná měření jsou často nepřesná. Dotykové panely nebo jednotky s předním osvětlením jsou odstraněny před vlastním měřením. Pro většinu textu této normy se předpokládá integrované podsvícení, které zajišťuje osvětlení pro tato měření. Výjimky, např. segmentové displeje bez integrovaného podsvícení, lze obvykle měřit stejným způsobem jako zobrazovací moduly s integrovaným podsvícením, jestliže je zajištěno externí podsvícení. Pokud by jeden z těchto dvou případů měl být ošetřen odlišně, bude toto speciálně uvedeno.

Označení ČSN EN 61747-30-1 (358787)
Katalogové číslo 92468
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 2013
Datum účinnosti 1. 4. 2013
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963924687
Tato norma nahradila ČSN EN 61747-6 (358787) z února 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61747-1 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 61747-10-1 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 10-1: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Mechanické zkoušky

ČSN EN 61747-2 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 2: Zobrazovací moduly s kapalnými krystaly - Dílčí specifikace

ČSN EN 61747-2-1 ed. 2 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 2-1: Monochromatické zobrazovací LCD moduly s pasivní maticí - Vzorová předmětová specifikace

ČSN EN 61747-2-2 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 2-2: Maticové barevné moduly LCD - Vzorová předmětová specifikace

ČSN EN 61747-3 ed. 2 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 3: Zobrazovací buňky s kapalnými krystaly (LCD) - Dílčí specifikace

ČSN EN 61747-3-1 ed. 2 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 3-1: Zobrazovací buňky s kapalnými krystaly (LCD) - Vzorová předmětová specifikace

ČSN EN 61747-4 ed. 2 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 4: Zobrazovací moduly a buňky s kapalnými krystaly - Základní mezní a charakteristické hodnoty

ČSN EN 61747-4-1 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 4-1: Maticové barevné moduly LCD - Základní mezní a charakteristické hodnoty

ČSN EN 61747-5 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 5: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanické zkoušky

ČSN EN 61747-5-2 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 5-2: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Vizuální kontrola barevných zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly s aktivním maticovým adresováním

ČSN EN 61747-5-3 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 5-3: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Pevnost a spolehlivost skla

ČSN EN 61747-6-2 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 6-2: Metody měření zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly - Typ reflexní

ČSN EN 61747-6-3 (358787)
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 6-3: Měření pohybových artefaktů aktivních matic zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly