ČSN EN 60747-15 ed. 2 (358797) Aktuální vydání

Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 15: Polovodičové výkonové součástky s izolovaným pouzdrem

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma popisuje konstrukci jednotlivých kategorií mnohovidových a jednovidových optických vláken. Uvádí v tabulkové formě přiřazení dílčích specifikací pro jednotlivé kategorie optických vláken. Dále popisuje obecné požadavky na primární a sekundární ochranu optických vláken a na jejich barevné značení. Norma obsahuje dvě normativní přílohy. Příloha A uvádí seznam všech kategorií mnohovidových vláken včetně jim příslušejících rodových specifikací. Příloha B obsahuje totéž pro jednovidová optická vlákna.

Označení ČSN EN 60747-15 ed. 2 (358797)
Katalogové číslo 91093
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2012
Datum účinnosti 1. 9. 2012
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963910932
Tato norma nahradila ČSN EN 60747-15 (358797) z července 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60747-16-1 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-1: Mikrovlnné integrované obvody - Zesilovače

ČSN EN 60747-16-10 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-10: Program schvalování technologie (TAS) pro monolitické mikrovlnné integrované obvody

ČSN EN 60747-16-3 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-3: Mikrovlnné integrované obvody - Měniče kmitočtu

ČSN EN 60747-16-4 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-4: Mikrovlnné integrované obvody - Spínače

ČSN EN 60747-16-5 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-5: Mikrovlnné integrované obvody - Oscilátory

ČSN EN 60747-5-2 (358797)
Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-2: Optoelektronické součástky - Základní mezní a charakteristické hodnoty

ČSN EN 60747-5-3 (358797)
Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-3: Optoelektronické součástky - Metody měření

ČSN EN 60747-5-5 (358797)
Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 5-5: Optoelektronické součástky - Fotoelektrické vazební členy

ČSN EN IEC 60747-16-6 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-6: Mikrovlnné integrované obvody - Násobiče kmitočtu