ČSN EN 62433-4 (358795)

EMC modelování integrovaných obvodů - Část 4: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování RF imunity - Modelování imunity pro šíření poruch vedením (ICIM-CI)

ČSN EN 62433-4 EMC modelování integrovaných obvodů - Část 4: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování RF imunity - Modelování imunity pro šíření poruch vedením (ICIM-CI)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje tok pro odvození makromodelu umožňující simulaci úrovní imunity pro šíření poruch vedením integrovanými obvody (IO). Tento model se běžně nazývá modelování imunity pro šíření vedením (ICIM-CI). Je určen pro předpovídání úrovní odolnosti proti vysokofrekvenčnímu rušení aplikovaných na vývody IO. Aby bylo možné zhodnotit práh imunity elektronické součástky, bude tento makromodel vložen do simulačního nástroje elektrických obvodů. Makromodel může být použit pro modelování jak analogových, tak i digitálních IO (vstup/výstup, digitální jádro a napájení). Makromodel nebere v úvahu nelineární efekty IO. Přidanou hodnotou ICIM-CI je to, že může být prostřednictvím simulace také použit pro predikci imunity na úrovni desky a systému. Tato norma má dvě hlavní části: elektrický popis prvků makromodelu ICIM-CI; univerzální formát výměny dat založený na XML nazývaný CIML. Formát CIML umožňuje zakódování ICIM-CI ve více použitelné a generické formě pro simulaci imunity.

Označení ČSN EN 62433-4 (358795)
Katalogové číslo 501541
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 1. 2017
Datum účinnosti 1. 2. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 118 stran formátu A4
EAN kód 8596135015412
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62433-2 ed. 2 (358795)
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 2: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vedením (ICEM-CE)

ČSN EN 62433-3 (358795)
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 3: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vyzařováním (ICEM-RE)

ČSN EN IEC 62433-1 (358795)
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 1: Obecný modelovací rámec