Třída 3515 - Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

ČSN EN 60146-1-1 ed. 2 (351530) - leden 2011 aktuální vydání

Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků

770 Kč

ČSN EN 60146-1-3 (351530) - duben 1997

Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-3: Transformátory a tlumivky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.03t

222 Kč

ČSN EN 60146-2 (351530) - prosinec 2000

Polovodičové měniče - Část 2: Polovodičové měniče s vlastní komutací včetně přímých stejnosměrných měničů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

770 Kč

ČSN EN 61148 (351533) - červenec 2012

Značení svorek součástkových bloků a sestav pro zařízení výkonových měničů

340 Kč

ČSN EN 62477-1 (351534) - duben 2013

Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 7.15t, A1 7.17t, A12 8.21t

1 410 Kč

ČSN EN IEC 62477-2 (351534) - duben 2019

Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 2: Výkonové elektronické měniče od 1 000 V AC nebo 1 500 V DC až do 36 kV AC nebo 54 kV DC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61204 (351536) - květen 1998

Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Charakteristické vlastnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.01t

475 Kč

ČSN EN 61204-6 (351536) - srpen 2001

Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 6: Požadavky na napájecí zdroje nízkého napětí ověřené jakosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN IEC 61204-3 ed. 2 (351536) - březen 2019

Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

440 Kč

ČSN EN IEC 61204-7 ed. 2 (351536) - srpen 2018

Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 7: Bezpečnostní požadavky

770 Kč

ČSN EN 60633 (351540) - říjen 1999

Terminologie pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.10t, A2 5.16t, Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 30. květnu 2022 (přejít na náhradu).

737 Kč

ČSN EN IEC 60633 ed. 2 (351540) - listopad 2019

Přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN 61803 (351541) - říjen 1999

Určování ztrát výkonu v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.06t, A1 8.11t, A2 3.17t, Z1 8.21t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 23. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

577 Kč

ČSN EN IEC 61803 ed. 2 (351541) - srpen 2021

Stanovení energetických ztrát v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) se síťově komutovanými měniči

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62501 (351543) - březen 2010

Spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Elektrické zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.15t, A2 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 120 Kč

ČSN EN 61975 (351544) - únor 2011

Instalace stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HVDC) - Systémové zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

930 Kč

ČSN EN 62747 (351545) - květen 2015

Terminologie pro napěťové měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t

540 Kč

ČSN EN 62751-1 (351545) - červen 2015

Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

ČSN EN 62751-2 (351545) - červen 2015

Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 2: Modulové víceúrovňové měniče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

800 Kč

ČSN EN IEC 62909-1 (351547) - srpen 2018

Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62909-2 (351547) - listopad 2019

Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 2: Rozhraní obousměrných měničů výkonu připojených do sítě a rozptýlených zdrojů energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč