ČSN EN IEC 62477-1 ed. 2 (351534)

Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně

ČSN EN IEC 62477-1 ed. 2 Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně
19 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 1 690 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN IEC 62477-1 ed. 2 (35 1534)

Tato část souboru norem platí pro systémy výkonových elektronických měničů (PECS), jakékoliv určené příslušenství, jejich součásti pro elektronickou výkonovou přeměnu a elektronické výkonové spínání, včetně prostředků jejich ovládání, ochrany, sledování a měření, jejichž hlavním účelem je převod elektrické energie se jmenovitým systémovým napětím nepřesahujícím 1 000 V AC nebo 1 500 V DC. Tento dokument se také použije na PECS, které záměrně vyzařují vysokofrekvenční vlnění za účelem radiokomunikace. Pro PECS a jejich určené příslušenství, pro které není žádná norma výrobku, tento dokument stanoví minimální požadav-ky na bezpečnostní hlediska. Tento dokument má status skupinové bezpečnostní publikace podle Pokynu IEC 104 pro systémy výkonových elektronických měničů pro solární, větrné, přílivové, vlnové, palivové články nebo podobné zdroje energie. Tato norma se nevztahuje na telekomunikační přístroje, pokud se nejedná o napájení těchto přístrojů; hlediska funkční bezpečnostní pokryté například souborem IEC 61508 a elektrická zařízení a systémy pro použití na železnici a v elektrických vozidlech.

Označení ČSN EN IEC 62477-1 ed. 2 (351534)
Katalogové číslo 519165
Cena 1 690 Kč1690
Datum schválení 1. 5. 2024
Datum účinnosti 1. 6. 2024
Jazyk čeština
Počet stran 228 stran formátu A4
EAN kód 8596135191659
Tato norma nahradila ČSN EN 62477-1 (351534) z dubna 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62477-1 (351534)
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně

ČSN EN IEC 62477-2 (351534)
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 2: Výkonové elektronické měniče od 1 000 V AC nebo 1 500 V DC až do 36 kV AC nebo 54 kV DC

foo