Třída 3565 - Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

ČSN EN 61010-031 ed. 2 (356502) - duben 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených rukou

590 Kč

ČSN EN 61010-1 ed. 2 (356502) - srpen 2011 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.19t

1 295 Kč

ČSN EN 61010-2-010 ed. 3 (356502) - srpen 2015

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 22. květnu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 61010-2-011 (356502) - říjen 2017

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chlazená zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61010-2-012 (356502) - květen 2017

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-012: Zvláštní požadavky na klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61010-2-020 ed. 3 (356502) - březen 2018

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky

350 Kč

ČSN EN 61010-2-030 (356502) - srpen 2011

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.16t, Z1 10.21t

Norma bude zrušena k 2. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

392 Kč

ČSN EN 61010-2-032 ed. 3 (356502) - červenec 2013

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření

440 Kč

ČSN EN 61010-2-033 (356502) - leden 2013

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.13t

360 Kč

ČSN EN 61010-2-040 ed. 2 (356502) - květen 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály

350 Kč

ČSN EN 61010-2-051 ed. 3 (356502) - leden 2016

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení

190 Kč

ČSN EN 61010-2-061 ed. 3 (356502) - leden 2016

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací

230 Kč

ČSN EN 61010-2-081 ed. 2 (356502) - listopad 2015

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 22. květnu 2023 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN 61010-2-091 (356502) - duben 2013

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-091: Zvláštní požadavky na skříňové rentgenové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.16t

250 Kč

ČSN EN 61010-2-101 ed. 2 (356502) - říjen 2017 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)

340 Kč

ČSN EN 61010-2-201 (356502) - prosinec 2013

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

Norma bude zrušena k 22. červnu 2023 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN 61010-2-202 (356502) - říjen 2017

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 10. prosinci 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-010 ed. 4 (356502) - listopad 2020

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů

340 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-030 ed. 2 (356502) - říjen 2021

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 10.21t

565 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-081 ed. 3 (356502) - listopad 2020

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely

230 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-120 (356502) - leden 2019

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-120: Zvláštní bezpečnostní požadavky na mechanická hlediska zařízení

350 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-201 ed. 2 (356502) - prosinec 2018

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení

590 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-202 ed. 2 (356502) - září 2021

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů

230 Kč

ČSN EN 60359 (356504) - srpen 2003

Elektrická a elektronická měřicí zařízení - Vyjadřování vlastností

350 Kč

ČSN EN 61187 (356506) - březen 1997

Elektrická a elektronická měřicí zařízení - Průvodní dokumentace

230 Kč

ČSN EN 61326-2-3 ed. 2 (356508) - červen 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-3: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu

340 Kč

ČSN EN 61326-2-4 ed. 2 (356508) - červen 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-4: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení pro sledování izolace podle IEC 61557-8 a zařízení k lokalizaci místa poruchy izolace podle IEC 61557-9

230 Kč

ČSN EN 61326-3-1 ed. 2 (356508) - únor 2018 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-1: Požadavky na odolnost pro systémy související s bezpečností a pro zařízení určené k provádění funkcí souvisejících s bezpečností (funkční bezpečnost) - Obecné průmyslové použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61326-3-2 (356508) - březen 2009

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-2: Požadavky na odolnost zařízení zajišťujících nebo určených k zajištění bezpečnosti příbuzných funkcí (funkční bezpečnost) - Průmyslové aplikace se specifikovaným EM prostředím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN IEC 61326-3-2 ed. 2 (356508) - červen 2019

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-2: Požadavky na odolnost pro systémy souvisící s bezpečností a pro zařízení určené k provádění funkcí souvisících s bezpečností (funkční bezpečnost) - Obecné průmyslové použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61326-1 ed. 2 (356509) - červen 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.16t, Oprava 2 11.18t

380 Kč

ČSN EN 61326-2-1 ed. 2 (356509) - červenec 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-1: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria citlivých zkušebních a měřicích zařízení při používání v EMC nechráněném prostředí

190 Kč

ČSN EN 61326-2-2 ed. 2 (356509) - červenec 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.16t

250 Kč

ČSN EN 61326-2-5 ed. 2 (356509) - červenec 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-5: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení sběrnice pole s rozhraním v souladu s IEC 61784-1

230 Kč

ČSN EN 61326-2-6 ed. 2 (356509) - červenec 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-6: Konkrétní požadavky - Zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)

230 Kč

ČSN EN 62008 (356510) - červen 2006

Funkční vlastnosti a kalibrační metody systémů sběru digitálních dat a odpovídajícího programového vybavení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 50249 (356520) - červen 2003

Elektromagnetické lokalizátory trubek a kabelů uložených v zemi - Provedení a bezpečnost

440 Kč

ČSN EN 61115 (356540) - březen 1997

Vyjadřování vlastností systémů manipulace se vzorky pro procesní analyzátory

350 Kč

ČSN EN 61285 ed. 3 (356541) - listopad 2015

Řízení průmyslových procesů - Bezpečnost analyzátorových domků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62339-1 (356542) - prosinec 2007

Modulární komponenty rozhraní pro distribuci komponent na hladině kapaliny - Část 1: Elastomerová těsnění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62703 (356543) - duben 2014

Vyjádření vlastností fluorometrických analyzátorů kyslíku v tekutinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62974-1 (356560) - únor 2018

Měřicí a sledovací systémy užívané pro sběr dat, shromažďování a analýzu - Část 1: Požadavky na zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 35 6563 (356563) - březen 1991

Blokové přenosy v systémech CAMAC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.97t

372 Kč

ČSN EN 60325 (356566) - květen 2005

Přístroje radiační ochrany - Měřiče a monitory kontaminace radionuklidy emitujícími záření alfa, beta a alfa/beta (energie beta > 60 keV)

440 Kč

ČSN EN 60861 (356567) - únor 2009

Zařízené pro monitorování radionuklidů v kapalných výpustích a povrchových vodách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 60846-1 (356569) - červenec 2015

Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory (příkonu) prostorového a/nebo směrového dávkového ekvivalentu záření beta, X a gama - Část 1: Přenosné měřiče a monitory pracoviště a prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60846-2 (356569) - říjen 2018

Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory ekvivalentní dávky okolí a/nebo směrové pro beta, X a gama záření - Část 2: Přenosné přístroje pro vysoký rozsah beta a fotonové dávky a dávkového příkonu pro účely havarijní radiační ochrany

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 35 6575 (356575) - březen 1991

Spektrometry energií záření X s polovodičovými detektory. Metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.97t

602 Kč

ČSN EN 62244 (356575) - prosinec 2011

Přístroje radiační ochrany - Instalované monitory záření pro detekci radioaktivních a zvláštních jaderných materiálů na národních hranicích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 25. lednu 2024 (přejít na náhradu).

602 Kč

ČSN EN IEC 62244 ed. 2 (356575) - září 2021

Přístroje radiační ochrany - Instalované monitory radiačního záření pro detekci nedovoleného obchodování s radioaktivními a jadernými materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62327 (356576) - prosinec 2011

Přístroje radiační ochrany - Přístroje držené v ruce pro zjištění a určení radionuklidů a pro udání prostorového příkonu dávkového ekvivalentu fotonového záření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 7. říjnu 2022 (přejít na náhradu).

602 Kč

ČSN EN IEC 61563 (356576) - červenec 2021

Přístroje pro ochranu před zářením - Přístroje k měření měrné aktivity koncentrace radionuklidů emitujících záření gama v potravinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62327 ed. 2 (356576) - duben 2020

Přístroje radiační ochrany - Přístroje držené v ruce pro zjištění a určení radionuklidů a pro udání prostorového příkonu dávkového ekvivalentu fotonového záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62363 (356577) - prosinec 2011

Přístroje radiační ochrany - Přenosné měřiče a monitory fotonové kontaminace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN IEC 1336 (356577) - říjen 2003

Přístroje jaderné techniky - Tloušťkoměry využívající ionizující záření - Definice a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60761-1 (356584) - říjen 2005

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 60761-2 (356584) - říjen 2005

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 2: Specifické požadavky na monitory radioaktivních aerosolů včetně transuranových aerosolů

340 Kč

ČSN EN 60761-5 (356584) - říjen 2005

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 5: Specifické požadavky na monitory tritia

230 Kč

ČSN IEC 60761-3 (356584) - duben 2004

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 3: Specifické požadavky na monitory radioaktivních vzácných plynů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.05t

262 Kč

ČSN IEC 60761-4 (356584) - duben 2004

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 4: Specifické požadavky na monitory radioaktivního jódu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.05t

262 Kč

ČSN EN IEC 60709 (356586) - prosinec 2019

Jaderné elektrárny - Systémy přístrojového vybavení, řízení a elektrického napájení důležité pro bezpečnost - Oddělování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN IEC 60709 (356586) - prosinec 2005

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Oddělování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.10t, Z2 12.19t

Norma bude zrušena k 17. červnu 2022 (přejít na náhradu).

294 Kč

ČSN IEC 60880 (356587) - duben 2008

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska počítačových systémů vykonávajících funkce kategorie A

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.10t

622 Kč

ČSN EN 61577-2 (356590) - březen 2018

Přístroje radiační ochrany - Měřicí přístroje pro radon a produkty rozpadu radonu - Část 2: Zvláštní požadavky pro měřicí přístroje pro 222Rn a 220Rn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61577-3 (356590) - říjen 2015

Přístroje radiační ochrany - Měřicí přístroje pro radon a produkty rozpadu radonu - Část 3: Zvláštní požadavky pro měřicí přístroje pro produkty rozpadu radonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61577-4 (356590) - říjen 2015

Přístroje radiační ochrany - Měřicí přístroje pro radon a produkty rozpadu radonu - Část 4: Zařízení pro výrobu referenčních atmosfér obsahujících izotopy radonu a jejich produkty rozpadu (STAR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62484 (356591) - červenec 2016

Přístroje radiační ochrany - Portálové monitory založené na spektroskopii použité pro zjištění a určení nezákonně převážených radioaktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62534 (356592) - červenec 2016

Přístroje radiační ochrany - Vysoce citlivé přístroje držené v ruce pro neutronovou detekci radioaktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč