ČSN 35 6575 (356575)

Spektrometry energií záření X s polovodičovými detektory. Metody zkoušení

ČSN 35 6575 Spektrometry energií záření X s polovodičovými detektory. Metody zkoušení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 602 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Je překladem IEC 759. Do normy jsou doplněna v čl. 2 a 3 doplňující ustanovení označená "čs. doplněk". Norma stanoví metody zkoušení pro spektrometry energií záření X s polovodičovými detektory. Tyto systémy sestávají z polovodičového detektoru a z elektronické části pro zpracování signálu, připojené k amplitudovému analyzátoru/čítači. Metody zkoušení pro amplitudové analyzátory čítače nejsou v této normě zahrnuty. V poměrně rozsáhlé normě je rozsáhlá i názvoslovná část (str. 2 až 12) a používané symboly (str. 12 až 15). Dále jsou normalizovány obecné a společné údaje v části "úvod" a "všeobecně". Konečně jsou normalizovány vlastní požadavky na detektory a na měření (linearita výšky impulsu, vlivy četnostní závislosti, vlivy přetížení, detekční účinnost a další). ČSN 35 6575 byla schválena 14.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.2.1992.

Označení ČSN 35 6575 (356575)
Katalogové číslo 33121
Cena 570 Kč570
Datum schválení 29. 3. 1991
Datum účinnosti 1. 2. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A5
EAN kód 8590963331218
Změny a opravy Z1 4.97t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 35 65 75
  • ČSN 356575
  • ČSN 35 65 75 : 1991
  • ČSN 356575:1991
  • ČSN 35 6575:1991