Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 17.240 - Měření radiace

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
83535

ČSN EN 50500 (333593) - červen 2009

Postupy pro měření úrovní magnetického pole vytvářeného elektronickými a elektrickými zařízeními v drážním prostředí z hlediska vlivu na člověka

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.15t


295 Kč vč. DPH
94991

ČSN EN 60544-1 ed. 2 (346411) - duben 2014 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 1: Interakce ionizujícího záření a dozimetrie

350 Kč vč. DPH
92565

ČSN EN 60544-2 (346411) - duben 2013

Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření na izolační materiály - Část 2: Postupy pro ozářování a zkoušky

340 Kč vč. DPH
70285

ČSN EN 60544-4 (346411) - květen 2004

Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 4: Systém klasifikace pro provoz v radiačních prostředích

230 Kč vč. DPH
91241

ČSN EN 60544-5 ed. 2 (346411) - září 2012 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
72866

ČSN EN 60325 (356566) - květen 2005

Přístroje radiační ochrany - Měřiče a monitory kontaminace radionuklidy emitujícími záření alfa, beta a alfa/beta (energie beta > 60 keV)

440 Kč vč. DPH
82863

ČSN EN 60861 (356567) - únor 2009

Zařízené pro monitorování radionuklidů v kapalných výpustích a povrchových vodách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
98001

ČSN EN 60846-1 (356569) - červenec 2015

Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory (příkonu) prostorového a/nebo směrového dávkového ekvivalentu záření beta, X a gama - Část 1: Přenosné měřiče a monitory pracoviště a prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
505364

ČSN EN 60846-2 (356569) - říjen 2018

Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory ekvivalentní dávky okolí a/nebo směrové pro beta, X a gama záření - Část 2: Přenosné přístroje pro vysoký rozsah beta a fotonové dávky a dávkového příkonu pro účely havarijní radiační ochrany

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
33121

ČSN 35 6575 (356575) - březen 1991

Spektrometry energií záření X s polovodičovými detektory. Metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.97t


602 Kč vč. DPH
89235

ČSN EN 62244 (356575) - prosinec 2011

Přístroje radiační ochrany - Instalované monitory záření pro detekci radioaktivních a zvláštních jaderných materiálů na národních hranicích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
89234

ČSN EN 62327 (356576) - prosinec 2011

Přístroje radiační ochrany - Přístroje držené v ruce pro zjištění a určení radionuklidů a pro udání prostorového příkonu dávkového ekvivalentu fotonového záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
89239

ČSN EN 62363 (356577) - prosinec 2011

Přístroje radiační ochrany - Přenosné měřiče a monitory fotonové kontaminace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
68645

ČSN IEC 1336 (356577) - říjen 2003

Přístroje jaderné techniky - Tloušťkoměry využívající ionizující záření - Definice a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
74074

ČSN EN 60761-1 (356584) - říjen 2005

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč vč. DPH
74075

ČSN EN 60761-2 (356584) - říjen 2005

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 2: Specifické požadavky na monitory radioaktivních aerosolů včetně transuranových aerosolů

340 Kč vč. DPH
74077

ČSN EN 60761-5 (356584) - říjen 2005

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 5: Specifické požadavky na monitory tritia

230 Kč vč. DPH
69128

ČSN IEC 60761-3 (356584) - duben 2004

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 3: Specifické požadavky na monitory radioaktivních vzácných plynů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.05t


262 Kč vč. DPH
69129

ČSN IEC 60761-4 (356584) - duben 2004

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 4: Specifické požadavky na monitory radioaktivního jódu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.05t


262 Kč vč. DPH
97269

ČSN EN 61577-3 (356590) - říjen 2015

Přístroje radiační ochrany - Měřicí přístroje pro radon a produkty rozpadu radonu - Část 3: Zvláštní požadavky pro měřicí přístroje pro produkty rozpadu radonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
97268

ČSN EN 61577-4 (356590) - říjen 2015

Přístroje radiační ochrany - Měřicí přístroje pro radon a produkty rozpadu radonu - Část 4: Zařízení pro výrobu referenčních atmosfér obsahujících izotopy radonu a jejich produkty rozpadu (STAR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
99434

ČSN EN 62484 (356591) - červenec 2016

Přístroje radiační ochrany - Portálové monitory založené na spektroskopii použité pro zjištění a určení nezákonně převážených radioaktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
99433

ČSN EN 62534 (356592) - červenec 2016

Přístroje radiační ochrany - Vysoce citlivé přístroje držené v ruce pro neutronovou detekci radioaktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
73789

ČSN EN 61005 (356605) - září 2005

Přístroje radiační ochrany - Měřiče (příkonu) prostorového dávkového ekvivalentu neutronů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.17t


Norma bude zrušena k 14. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
80146

ČSN EN 61098 (356619) - březen 2008

Přístroje radiační ochrany - Instalovaná zařízení k monitorování povrchové kontaminace osob

550 Kč vč. DPH
19793

ČSN IEC 1171 (356621) - srpen 1996

Přístroje pro ochranu před zářením. Monitorovací zařízení. Zařízení pro měření radioaktivního jódu v prostředí

340 Kč vč. DPH
20093

ČSN IEC 1172 (356622) - říjen 1996

Přístroje pro ochranu před zářením. Monitorovací zařízení. Radioaktivní aerosoly v prostředí

350 Kč vč. DPH
66280

ČSN IEC 60692 (356628) - březen 2003

Přístroje jaderné techniky - Hustoměry využívající ionizující záření - Definice a zkušební metody

230 Kč vč. DPH
52770

ČSN IEC 973 (356635) - září 1998

Zkušební metody pro germaniové detektory gama záření

350 Kč vč. DPH
52769

ČSN IEC 1452 (356639) - listopad 1998

Přístroje jaderné techniky - Měření emisí gama záření radionuklidů - Kalibrace a užití germaniových spektrometrů

590 Kč vč. DPH
60489

ČSN IEC 1322 (356647) - březen 2001

Přístroje pro ochranu před zářením - Instalované měřiče příkonu dávkového ekvivalentu, varovné sestavy a monitory pro neutronové záření s energiemi od tepelné oblasti do 15 MeV

350 Kč vč. DPH
63327

ČSN IEC 1145 (356649) - leden 2002

Kalibrace a použití sestav s ionizační komorou k měření radionuklidů

190 Kč vč. DPH
65607

ČSN IEC 61562 (356655) - březen 2003

Přístroje pro ochranu před zářením - Přenosné přístroje k měření měrné aktivity radionuklidů emitujících záření beta v potravinách

340 Kč vč. DPH
65606

ČSN IEC 61563 (356656) - březen 2003

Přístroje pro ochranu před zářením - Přístroje k měření měrné aktivity radionuklidů emitujících záření gama v potravinách

340 Kč vč. DPH
65752

ČSN IEC 61584 (356657) - březen 2003

Přístroje pro ochranu před zářením - Instalovaná, přenosná nebo transportní zařízení - Měření směru záření a kermového příkonu ve vzduchu

340 Kč vč. DPH
95416

ČSN EN 62598 (356664) - červen 2014

Přístroje jaderné techniky - Konstrukční požadavky a klasifikace měřidel využívajících ionizující záření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
80288

ČSN EN 62022 (356666) - duben 2008

Instalované monitory ke kontrole a detekci zářičů gama obsažených v recyklovatelných a/nebo nerecyklovatelných materiálech přepravovaných vozidly

340 Kč vč. DPH
77586

ČSN EN 61582 (356671) - leden 2007

Přístroje radiační ochrany - Detektory in vivo - Klasifikace, všeobecné požadavky a zkušební postupy pro přenosná, přepravitelná a instalovaná zařízení

570 Kč vč. DPH
94241

ČSN EN 61526 ed. 2 (356672) - prosinec 2013 aktuální vydání

Přístroje radiační ochrany - Měření osobních dávkových ekvivalentů Hp(10) a Hp(0,07) pro záření X, gama, beta a neutronové záření - Měřiče a monitory osobního dávkového ekvivalentu s přímým odečtem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
500044

ČSN EN 62387 (356674) - leden 2017

Přístroje radiační ochrany - Pasivní integrující dozimetrické systémy pro osoby, pracoviště a prostředí pro monitorování fotonového a beta záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
500026

ČSN EN 62533 (356676) - listopad 2016

Přístroje radiační ochrany - Vysoce citlivé přístroje držené v ruce pro fotonovou detekci radioaktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
81961

ČSN EN 61228 ed. 2 (360035) - září 2008 aktuální vydání

UV zářivky používané pro opalování - Metody měření a specifikace

230 Kč vč. DPH
73838

ČSN EN 14255-1 (360036) - říjen 2005

Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 1: Ultrafialové záření vysílané umělými zdroji na pracovní místa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
75519

ČSN EN 14255-2 (360036) - červen 2006

Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 2: Viditelné a infračervené záření vysílané umělými zdroji na pracovní místa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
81182

ČSN EN 14255-3 (360036) - září 2008

Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 3: UV-záření vysílané sluncem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
77819

ČSN EN 14255-4 (360036) - červen 2007

Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 4: Terminologie a veličiny používané při měření dávek-UV, viditelného a infračerveného záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
92635

ČSN EN 16237 (360037) - červen 2013

Klasifikace neelektrických zdrojů inkoherentního optického záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
81896

ČSN EN 62233 (361046) - říjen 2008

Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů pro domácnost a podobných přístrojů vzhledem k expozici osob

570 Kč vč. DPH
61063

ČSN EN 60580 (364720) - březen 2001

Zdravotnické elektrické přístroje - Měřidla součinu dávky a plochy

350 Kč vč. DPH
99349

ČSN EN 62467-1 (364728) - květen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetrické přístroje používané v brachyterapii - Část 1: Přístroje se studnicovými ionizačními komorami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
93524

ČSN EN 61674 ed. 2 (364733) - září 2013 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami a/nebo polovodičovými detektory pro rentgenovou diagnostiku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
67810

ČSN EN 61676 (364768) - srpen 2003

Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče ionizujícího záření používané pro neinvazivní měření napětí rentgenky v diagnostické radiologii

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.09t


475 Kč vč. DPH
97415

ČSN EN 61910-1 (364810) - červen 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Dokumentace dávky záření - Část 1: Strukturované zprávy o radiační dávce ve skiagrafii a skiaskopii

350 Kč vč. DPH
87318

ČSN EN 62209-2 (367902) - únor 2011

Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy - Část 2: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) pro mobilní bezdrátová telekomunikační zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla (kmitočtový rozsah od 30 MHz do 6 GHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
84951

ČSN EN 62369-1 (367903) - březen 2010

Hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení s krátkým dosahem v různých aplikacích v kmitočtovém rozsahu 0 GHz až 300 GHz - Část 1: Pole vytvářená zařízeními používanými k elektronické ochraně zboží, vysokofrekvenční identifikaci a v podobnými systémech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
80843

ČSN EN 62226-3-1 (367910) - duben 2008

Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 3-1: Vystavení elektrickým polím - Analytické a 2D numerické modely

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

780 Kč vč. DPH
81937

ČSN EN 50475 (367915) - únor 2009

Základní normy pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím při provozu rádiových vysílačů v pásmech středních a krátkých vln (3 MHz až 30 MHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
81936

ČSN EN 50476 (367916) - únor 2009

Norma výrobku k prokazování shody rozhlasových vysílacích stanic s referenčními úrovněmi a základními omezeními týkající se vystavení veřejnosti vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (3 MHz až 30 MHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
83777

ČSN EN 50413 (367917) - srpen 2009

Základní norma o postupech měření a výpočtu pro vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.14t


565 Kč vč. DPH
84056

ČSN EN 50496 (367919) - září 2009

Určení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím a hodnocení rizika na vysílacím stanovišti

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t


Norma bude zrušena k 25. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
506192

ČSN EN 50496 ed. 2 (367919) - listopad 2018 aktuální vydání

Určení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím a hodnocení rizika na vysílacím stanovišti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
84240

ČSN EN 50499 (367920) - říjen 2009

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím

440 Kč vč. DPH
502551

ČSN EN 50527-2-1 ed. 2 (367922) - červen 2017 aktuální vydání

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory

570 Kč vč. DPH
506765

ČSN EN 50527-2-2 (367922) - únor 2019

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-2: Specifické hodnocení zaměstnanců s implantabilními kardioverzními defibrilátory

550 Kč vč. DPH
89335

ČSN EN 50554 (367924) - říjen 2011

Základní norma pro posouzení vysílacího stanoviště v místě instalace ve vztahu k vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
94567

ČSN EN 50566 (367925) - leden 2014

Norma výrobku pro prokazování shody vysokofrekvenčních polí z ručních a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení používaných obyvatelstvem (30 MHz až 6 GHz)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.18t


Norma bude zrušena k 24. červenci 2020 (zobrazit náhrady).

157 Kč vč. DPH
505254

ČSN EN 50566 ed. 2 (367925) - červen 2018 aktuální vydání

Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustnými hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 30 MHz do 6 GHz: ruční a na tělo připevněná zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla

190 Kč vč. DPH
504197

ČSN EN 50647 (367927) - únor 2018

Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie

550 Kč vč. DPH
503899

ČSN EN 62232 (367927) - březen 2018

Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti radiokomunikačních základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč vč. DPH
505287

ČSN EN 50663 (367928) - červenec 2018

Kmenová norma pro posuzování nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz)

190 Kč vč. DPH
502320

ČSN ISO 7503-1 (404012) - duben 2017 aktuální vydání

Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 1: Obecné zásady

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
502321

ČSN ISO 7503-2 (404012) - duben 2017 aktuální vydání

Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 2: Zkouška otěrem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
502322

ČSN ISO 7503-3 (404012) - duben 2017

Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 3: Kalibrace přístrojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
99193

ČSN EN ISO 11665-1 (404013) - duben 2016

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 1: Původ radonu a krátkodobých produktů přeměny radonu a s nimi spojené měřicí metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
99234

ČSN EN ISO 11665-2 (404013) - duben 2016

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 2: Integrální metoda měření průměrné koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
99235

ČSN EN ISO 11665-3 (404013) - duben 2016

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 3: Metoda měření okamžité hodnoty koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu (bodové měření)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
99186

ČSN EN ISO 11665-5 (404013) - duben 2016

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 5: Metoda kontinuálního měření objemové aktivity radonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
99185

ČSN EN ISO 11665-6 (404013) - duben 2016

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 6: Metoda měření okamžité objemové aktivity radonu (bodové měření)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
99184

ČSN EN ISO 11665-7 (404013) - duben 2016

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 7: Akumulační metoda pro odhad rychlosti exhalace radonu z povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504341

ČSN EN ISO 18589-2 (404015) - květen 2018

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 2: Návod pro výběr strategie vzorkování, odběr vzorků a jejich prvotní zpracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
504332

ČSN EN ISO 18589-3 (404015) - květen 2018

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 3: Metoda stanovení radionuklidů emitujících záření gama gamaspektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
500459

ČSN EN ISO 18589-7 (404015) - říjen 2016

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 7: In situ měření radionuklidů emitujících záření gama

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
500460

ČSN EN ISO 16641 (404016) - říjen 2016

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch - Radon 220: Integrované metody měření pro stanovení průměrné objemové aktivity pomocí pasivních stopových detektorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
504331

ČSN EN ISO 19017 (404056) - květen 2018

Návod na gamaspektrometrii radioaktivních odpadů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
97592

ČSN ISO 9978 (404302) - červen 2015

Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Metody zkoušení těsnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
504106

ČSN EN ISO 19238 (404304) - duben 2018

Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře provádějící biologickou dozimetrii pomocí cytogenetiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
504342

ČSN EN ISO 16638-1 (404309) - květen 2018

Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie specifických látek - Část 1: Inhalace uranových sloučenin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
502323

ČSN ISO 8769 (404412) - duben 2017 aktuální vydání

Referenční zdroje - Kalibrace monitorů povrchové kontaminace - Alfa-zářiče, beta-zářiče a fotonové zářiče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
507433

ČSN EN ISO 11704 (757608) - srpen 2019 nové vydání

Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Kapalinová scintilační měřicí metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
98823

ČSN EN ISO 10704 (757609) - únor 2016

Kvalita vod - Měření celkové aktivity alfa a celkové aktivity beta v neslaných vodách - Metoda přímé depozice tenké vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
81965

ČSN EN ISO 10703 (757630) - září 2008

Jakost vod - Stanovení objemové aktivity radionuklidů - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.16t


405 Kč vč. DPH
98825

ČSN EN ISO 13162 (757636) - únor 2016

Kvalita vod - Stanovení aktivity uhlíku 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
99108

ČSN EN ISO 13160 (757637) - duben 2016

Kvalita vod - Stroncium 90 a stroncium 89 - Kapalinová scintilační metoda nebo metoda proporcionálního počítání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
99109

ČSN EN ISO 13161 (757638) - duben 2016

Kvalita vod - Měření objemové aktivity polonia 210 ve vodě spektrometrií záření alfa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
32029

ČSN 99 7103 (997103) - březen 1990

Schéma nadväznosti zdrojov a detektorov intenzity ožarovania v rozsahu 0,001 až 102 W/m²

65 Kč vč. DPH