1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN IEC 1172 (356622)

Přístroje pro ochranu před zářením. Monitorovací zařízení. Radioaktivní aerosoly v prostředí

ČSN IEC 1172 Přístroje pro ochranu před zářením. Monitorovací zařízení. Radioaktivní aerosoly v prostředí
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro přenosné nebo instalované přístroje pro kontinuální monitorování radioaktivních aerosolů v prostředí pro normální i havarijní podmínky. Pro účely této normy zahrnuje pojem monitorování kontinuální odběr vzorku a pokud je to žádoucí, možnost automatického zahájení vzorkování. Norma platí zvláště pro přístroje navržené pro vykonávání těchto funkcí:
- určení objemové aktivity radionuklidů ve formě aerosolů, buď vztažené na jednotku času spolu se změnami této veličiny jako funkcí času nebo integrovanou hodnotu za delší časový interval, např. 24 h a měření vzorkovacího objemu;
- spuštění signálu výstražné signalizace, když je překročena buď předvolená hodnota objemové aktivity nebo předvolená hodnota časového integrálu objemové aktivity aerosolů.
Monitorování aerosolů může být prováděno jak kontinuálním měřením během vzorkování, tak měřením po odběru vzorku. Při měření po odběru je vzorek vyjmut ze vzorkovacího zařízení a analyzován v laboratoři. Tento postup měření se provádí ve speciálních případech jako je stanovení aktivity specifických radionuklidů a není předmětem této normy. Více je rozšířena kontinuální metoda měření, která spočívá v odběru radioaktivních vzorků prosáváním vzduchu přes filtr a měření aktivity aerosolu akumulované na tomto filtru detektorem přiloženým k filtru. Filtry jsou vhodně vybrány a periodicky vyměňovány podle podmínek použití. V některých případech se používá automatický posun filtru, aby se zabránilo nahromadění radioaktivních látek nebo nadměrného množství prachu na filtru. Také typ detektorů závisí na různých podmínkách jako jsou druh záření, jeho energie a úroveň aktivity. Omezení vlivu přírodní aktivity (jako jsou dceřiné produkty radonu ve vzduchu) může být závažným problémem při monitorování nízkých úrovní aktivit ve vzduchu především pro transuranové prvky. Jsou používány různé metody omezení tohoto vlivu založené např. na filtraci částic a vzorkování nebo na pseudokoincidenci a spektrometrickém měření. Avšak požadavky na monitory aerosolů navržené pro selektivní monitorování nejsou předmětem této normy. Pro případ mimořádných okolností musí být k dispozici výstražná signalizace nebo zpracování signálu (např. při použití mikroprocesoru) a spuštění alternativního odběrového systému. Tato norma se nezabývá požadavky na zpracováním údajů při použití mikroprocesoru, ale toto může být předmětem budoucích norem nebo dodatků. Tato norma nespecifikuje zkoušky s radioaktivními aerosoly, kterými se může zabývat budoucí doplňující norma. Předmětem této normy je poskytnout technické parametry, příslušné specifikace a obecné zkušební podmínky pro monitory aerosolů, jak je definováno v 1.3.

Označení ČSN IEC 1172 (356622)
Katalogové číslo 20093
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963200934
Dostupnost skladem (tisk na počkání)